Preskočiť na obsah


Terminologický slovník

Všetky pripomienky, poznámky, upozornenia na chyby, preklepy, na obsahovú i formálnu stránku termínov a ich výkladov je žiaduce posielať Terminologickej komisie na adresu term.kom@skgeodesy.sk .

Termíny so vzorcami

Terminologický slovník aktualizovaný k 20.06.2024

Písmeno: x

Termín XML Schéma
Definícia

<v XML> schéma špecifikujúca jazyk XML Schema Definition Language, ktorý ponúka prostriedky na opis štruktúry a obmedzenie obsahu dokumentov XML, vrátane tých, ktoré používajú menné priestory XML

Trieda C

Aktualizované 26.02.2024