Preskočiť na obsah


Kontrakty a výročné správy

Výročné správy za rok 2023

Kontrakty na rok 2024

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2022

Kontrakty na rok 2023

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2021

Kontrakty na rok 2022

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2020

 

Kontrakty na rok 2021

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

 

Výročné správy za rok 2019

 

Kontrakty na rok 2020

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

 

Výročné správy za rok 2018

 

Kontrakty na rok 2019

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

 

Výročné správy za rok 2017:

 

Kontrakty na rok 2018

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

 

Výročné správy za rok 2016

 

Kontrakty na rok 2017

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2015

 

Kontrakty na rok 2016

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2014

 

Kontrakty na rok 2015

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2013

 

Kontrakty na rok 2014

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2012

 

Katastrálne úrady:


Kontrakty na rok 2013

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Pre rok 2013 ÚGKK SR v súlade s výnimkou v opatrení k uzneseniu vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 pre správy katastra v sídle kraja pre rok 2013 schválil nasledovné Plány vecných úloh:

SK pre hlavné mesto SR Bratislavu (vo formáte PDF)
SK Trnava (vo formáte PDF)
SK Trenčín (vo formáte PDF)
SK Nitra (vo formáte PDF)
SK Žilina (vo formáte PDF)
SK Banská Bystrica (vo formáte PDF)
SK Prešov (vo formáte PDF)
SK Košice (vo formáte PDF)

Výročné správy za rok 2011

Katastrálne úrady:

Výročné správy za rok 2010

Katastrálne úrady:

 

Kontrakty na rok 2011

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2009

Katastrálne úrady:

Kontrakty na rok 2010

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročné správy za rok 2008

Katastrálne úrady:

 

Kontrakty na rok 2009

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Výročná správa za rok 2007:

 

Aktualizované 03.06.2024