Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:WISKAN | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


WISKAN

aktuálna verzia: 4.2

Program na prehliadanie písomných a grafických údajov katastra nehnuteľností

Dňa 1.decembra  2009 nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995  Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Na základe tejto Vyhlášky bolo potrebné upraviť obsah číselníkov v súbore popisných informácií. Na Správach katastra boli aktualizované  pôvodné číselníky ku dňu 1.december 2009.

V apríli 2006 boli prebraté pre WISKAN nové registre katastrálnych území s novou údajovou štruktúrou.

Verzia 4.2 programu WISKAN pracuje s novými číselníkmi.

Technická podpora:

RNDr. Zita Tokarčíková, e-mail: zita.tokarcikova@skgeodesy.sk

Objednávky:

Novým používateľom zašleme program na základe objednávky programu. Používateľom starších inštalácií zašleme novú verziu programu na základe objednávky na UPGRADE za cenu UPGRADE programu – viď Cenník.  

e-mail: objednavky@vugk.sk

Oznámenie používateľom WISKANu:

Servis staršej verzie WISKANu na požiadanie používateľa (bez Upgrade) je spoplatnený, a to vo výške ako je cena za Upgrade v zmysle Cenníka WISKANu - viď. Cenník

Na stiahnutie:

Aktualizované 28.03.2023