Preskočiť na obsah


Portál CICA

Aplikácia CICA (Cadastral Information Correctly Applied) slúži na prehliadanie údajov súboru popisných informácii katastra nehnuteľnosti (ďalej len „údaje KN“) vrátane plomb (ďalej len „aplikácia“).

Cieľom aplikácie je najmä občanom Slovenskej republiky, ale v primeranej miere aj iným fyzickým a právnickým osobám, umožniť jednoduchý a rýchly prístup k údajom KN vyhľadaním a zobrazením výpisu z listu vlastníctva na informatívne účely (ďalej len „výpis z LV“). Aplikácia je prístupná na tejto adrese. Aktualizácia údajov KN prebieha každý pracovný deň (t.j. spravidla 5x týždenne) pre všetky okresy. Informácia o aktuálnosti údajov KN je zobrazená priamo na výpise z LV v jeho pravej hornej časti.

Pozn.: Zistené nedostatky aplikácie, prípadne námety na jej vylepšenie môžu používatelia posielať na mailovú adresu cica@skgeodesy.sk.

Aktualizované 09.04.2024