Preskočiť na obsah


Poskytovanie vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

Poskytovanie vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave oznamuje odberateľom vybraných údajov z ISKN (ďalej len „údaje“), že boli zmenené Obchodné a licenčné podmienky poskytovania vybraných údajov z ISKN (ďalej len „OLP“). Na základe nových OLP sa zmenia podmienky poskytovania údajov, preto VÚGK vyzýva odberateľov na podrobné preštudovanie nových OLP a dáva odberateľom do pozornosti hlavne články 1 a 2 nových OLP. Prípadné nejasnosti alebo otázky adresujte na: objednavky@vugk.sk.

Právny rámec katastra nehnuteľností v Slovenskej republike je daný zákonom NR SR č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „KZ“). Predmet katastra je definovaný v § 6 KZ, obsah katastra v § 7 KZ a katastrálny operát v § 8 KZ.

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (ďalej len „VÚGK“) poskytuje vybrané údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „ISKN“) po katastrálnych územiach.

Údaje po katastrálnych územiach (Objednávka „A“)

Pokyny pre objednanie údajov po katastrálnych územiach:

1. Uložte si formulár objednávky „A“ do svojho počítača (formulár je možné uložiť vo verzii Acrobat Reader XI a vyššej alebo Foxit Reader 6.x a vyššej), vyplňte časti: Odberateľ, Tovar, Účel a spôsob použitia, Poznámka. Vyplnený (nie oskenovaný) formulár pošlite e-mailom na  objednavky@vugk.sk.

2. Po prijatí objednávky Vám do nej doplníme číslo objednávky VÚGK, dátum a ceny objednaných údajov a zašleme Vám ju spätným e-mailom. 

3. Po vytlačení a potvrdení tejto objednávky podpisom oprávnenej osoby odberateľa (a okrem fyzických osôb aj pečiatkou) nám Vašu záväznú objednávku zašlite:

  a. oskenovanú v elektronickej forme e-mailom, alebo

  b. v písomnej forme poštou.

4. Po doručení Vašej záväznej objednávky Vám bude vystavená a emailom zaslaná faktúra. Originál faktúry Vám bude zaslaný poštou.

5. Objednané údaje Vám budú expedované v nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na náš účet. Ak nám zašlete Potvrdenie o úhrade, údaje Vám budú expedované najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Objednávkové formuláre:

Objednávka „A“

Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN

Archív Obchodných a licenčných podmienok
por.č. platnosť od platnosť do download
1. 01.05.2014 09.06.2014 vugk_vop_do_090614
2. 10.06.2014 31.12.2015 vugk_vop_do_311215
3. 01.01.2016 29.02.2016 vugk_vop_do_290216
4. 01.03.2016 31.12.2016 vugk_vop_do_311216
5. 01.01.2017 31.08.2017 vugk_vop_do_20170831
6. 01.09.2017 24.09.2017 vugk_vop_20170924.pdf
7. 25.09.2017 24.05.2018 vugk_vop_20170529.pdf
8. 25.05.2018   vugk_vop.pdf

Aktualizované 24.05.2024