Preskočiť na obsah


ROEPdat

ROEPdat - kontrolný balík programov

aktuálna verzia: 2.12

Činnosti:

  • kontrola vstupných súborov pre kataster - FÚVI a VGI v zmysle platného metodického návodu
  • oprava zistených chýb

Popis a technická podpora:

Súbor pomocníka na stiahnutie.

Technická podpora: objednavky@vugk.sk

Cenník:

Základná cena: 208,79 €
Multiužívateľské verzie:

Užívatelia Násobok základnej ceny
2 - 4 1,5 x
5 - 8 2 x
9 - 15 3 x
viac ako 15 individuálna cena dohodou

Cena upgrade:

  • ak od poslednej objednávky (aktualizácie) uplynulo menej ako 12 mesiacov, cena upgrade je 29,87 €.
  • ak od poslednej objednávky (aktualizácie) uplynulo viac ako 12 mesiacov, cena upgrade je 66,39 €.

Objednávky:

Objednávky zasielajte na adresu: objednavky@vugk.sk

Rozdiel medzi aplikáciou predchádzajúcej verzie a verziou 2.12:

  • Pri kontrole FÚVI sa v údajovej skupine PU-ROEP_PA zvýšil počet povolených mierok skenovanej mapy o 3600 a 7200.
  • Pri kontrole zapísateľnosti sa vypočítava krajná odchýlka výmer parciel UO znova podľa MN na ROEP.
  • Tlačová zostava Parcely účastníka sa doplnila o stĺpec Partner BSM.
  • V tlačovej zostave Parcely účastníka sa v legende tlačia údaje partnera BSM.
  • V tlačovej zostave Parcely účastníka sa tlač poučenia zmenila podľa novely zákona 180/95 a na tlač riadkov parciel sa použila menšia veľkosť písma.
  • Tlačovú zostavu Parcely účastníka je možné vytlačiť aj obojstranne a zotriedenú podľa čísla účastníka, alebo podľa názvu / priezviska a mena.

Aktualizované 21.06.2024