Preskočiť na obsah


SpresnenieVKMt

Aplikácia slúži ako pomocný softvér na dotransformovanie vektorovej katastrálnej mapy transformovanej (VKMt) na základe určených blokov (oblastí transformácií) a na základe identických bodov vo vnútri blokov. Výsledkom je dotransformovaná mapa – spresnená, do ktorej možno implementovať predchádzajúce číselné výsledky evidované v súbore prevzatých meraní (SPM).

Inštalačný súbor aplikácie stiahnete kliknutím sem.

Návod_k_aplikácií SpresnenieVKMt

Link na článok v GaKO 2/2021:

https://egako.eu/wp-content/uploads/2021/02/lesnak_kubasak_raskovic_2021_02.pdf

 

Kontrola máp

Je podporná aplikácia, ktorá slúži na kontrolu odovzdaných vektorových máp vo formáte VGI pri tvorbe vektorovej katastrálnej mapy – implementovanej (VKMi).

Inštalačný súbor aplikácie stiahnete kliknutím sem.

Návod k aplikácií Kontrola máp.

Aktualizované 28.06.2023