Preskočiť na obsah


Aplikácia KGP

 

Program „Kontrola geometrických plánov“ ( ďalej len „KGP“) je určený na kontrolu elektronického výkazu výmer vo formáte XML.  Pred prvým použitím programu KGP je potrebné vykonať registráciu. Následne po registrácii sa používateľ prihlási svojim prihlasovacím menom a heslom do programu KGP.

Odkaz na aplikáciu KGP tu.

Aktualizované 09.04.2024