Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:WPPÚ | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


WPPÚ – kontrolný program výsledkov PPÚ

aktuálna verzia: 2.01

Verzia programu 2.01 bola vyvinutá v súlade s verziou platného metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav.
Číslo MN 74.20.73.46.30.

Informácie pre odberateľov: Program WPPU ver. 2.01 je určený pre zhotoviteľov projektov pozemkových úprav, obvodné pozemkové úrady, prípadne ďalších používateľov. V samostatnom vydaní WPU pre Rezort geodézie kartografie a katastra.

Kontrolné procesy aplikácie WPPU sú identické s kontrolnými procesmi programu WPU, ktoré používajú správy katastra na zápis projektov pozemkových úprav do katastra nehnuteľností. Vydanie programu WPU pre rezort geodézie kartografie a katastra bol autorizovaný Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a má autorizačný protokol ÚGKK. Aplikácia WPPU je aktualizovaná súčasne so zmenami v programe WPU.

Cieľom aplikácie WPPU je :

-pre zhotoviteľov:

 • zjednodušenie a urýchlenie procesného priebehu spracovania a kontroly projektu pozemkových úprav v príslušných etapách projektu,
 • odovzdávanie korektných výsledkov projektu pre vydanie rozhodnutí správneho orgánu,
 • prípravu korektných údajov pre zápis projektu do katastra nehnuteľností,

-pre obvodný pozemkový úrad:

 • zjednodušenie a urýchlenie kontrolného procesu projektu pred vydaním príslušných rozhodnutí,
 • urýchlenie procesu zápisu projektu do katastra nehnuteľností.

Vstupnými údajmi aplikácie sú:

 • katastrálne údaje príslušného katastrálneho územia,
 • písomná časť projektu vo formáte FÚVI,
 • grafická časť projektu vo formáte VGI (súbor BJ, PU, PS, PUUO).

Aplikácia umožňuje:

 • kontrolu písomnej a grafickej časti projektu, ich vzájomný súlad a kontrolu údajov projektu s údajmi katastra (tzv. kontrola zapísateľnosti),
 • kontrolu aj čiastkových výsledkov projektu:
  -údaje registra pôvodného stavu,
  -údaje registra pôvodného a nového stavu,
  -údaje celého projektu
 • generovanie chybových protokolov s rozdelením chýb písomnej a grafickej časti projektu na neprevzateľné a prevzateľné do katastra,
 • generovanie prehľadov:
  -pôvodný stav
  -nový stav
  -prehľad účastníkov PPÚ
  -štatistika výmer
 • generovanie tlačových zostáv

Podrobnejšie informácie o programe WPPÚ je možné získať prostredníctvom konzultácie, školení cieľových skupín alebo jednotlivcov.

Objednávky:

Objednávky zasielajte na adresu: objednavky@vugk.sk

Cenník:

Licencia

Cena

1 300 €
2 - 4 250 €
5 - 10 200 €
10 - 40 150 €
viac ako 40 100 €
Každá začatá hodina konzultácie na základe objednávky 35 €
Školenie pre skupiny alebo jednotlivcov na základe objednávky dohodou

Informácia o novej verzii a cena upgrade bude používateľom v prípade aktualizácie programu oznámená.

Aktualizované 12.05.2017