Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:WPPÚ | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


WPPÚ

WPPÚ – kontrolný program výsledkov PPÚ

 

Verzia programu bola vyvinutá v súlade s verziou platného metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav.
Číslo MN 74.20.73.46.30.

Informácie pre odberateľov: Program WPPU je určený pre zhotoviteľov projektov pozemkových úprav, obvodné pozemkové úrady, prípadne ďalších používateľov.

Cieľom aplikácie WPPU je :

 • zjednodušenie a urýchlenie procesného priebehu spracovania a kontroly projektu pozemkových úprav v príslušných etapách projektu,
 • odovzdávanie korektných výsledkov projektu pre vydanie rozhodnutí správneho orgánu,
 • prípravu korektných údajov pre zápis projektu do katastra nehnuteľností,

Vstupnými údajmi aplikácie sú:

 • katastrálne údaje príslušného katastrálneho územia,
 • písomná časť projektu vo formáte FÚVI,
 • grafická časť projektu vo formáte VGI (súbor BJ, PU, PS, PUUO).

Aplikácia umožňuje:

 • kontrolu písomnej a grafickej časti projektu, ich vzájomný súlad a kontrolu údajov projektu s údajmi katastra (tzv. kontrola zapísateľnosti),
   
 • kontrolu aj čiastkových výsledkov projektu:
  - údaje registra pôvodného stavu,
  - údaje registra pôvodného a nového stavu,
  - údaje celého projektu
   
 • generovanie chybových protokolov s rozdelením chýb písomnej a grafickej časti projektu na neprevzateľné a prevzateľné do katastra,
   
 • generovanie prehľadov:
  - pôvodný stav
  - nový stav
  - prehľad účastníkov PPÚ
  - štatistika výmer
   
 • generovanie tlačových zostáv

Podrobnejšie informácie o programe WPPÚ je možné získať prostredníctvom konzultácie, školení cieľových skupín alebo jednotlivcov.

Objednávky:

Objednávky zasielajte na adresu: objednavky@vugk.sk

Cenník:

Licencia

Cena

1 300 €
2 - 4 250 €
5 - 10 200 €
10 - 40 150 €
viac ako 40 100 €
Každá začatá hodina konzultácie na základe objednávky 35 €
Školenie pre skupiny alebo jednotlivcov na základe objednávky dohodou

Informácia o novej verzii a cena upgrade bude používateľom v prípade aktualizácie programu oznámená.

Aktualizované 29.05.2024