Preskočiť na obsah


Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Kontrakt na rok 2018

20.12.2017

VÚGK oznamuje, že dňa 20.12.2017 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2018.

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2017

08.11.2017

VÚGK oznamuje, že dňa 07.11.2017 bol podpísaný Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2017.

Verejný odpočet plnenia úloh Kontraktu za rok 2016

04.05.2017

Verejný odpočet plnenia úloh Kontraktu za rok 2016 sa bude konať dňa 15.5.2017 od 11:00 v zasadačke Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, Chlumeckého 4.

Verejný odpočet plnenia úloh Kontraktu za rok 2015

02.05.2016

Verejný odpočet plnenia úloh Kontraktu za rok 2015 sa bude konať dňa 10.5.2016 od 9:30 v zasadačke VÚGK.

Výročná správa 2015

02.05.2016

Zverejnená Výročná správa 2015.

Kontrakt na rok 2016

15.01.2016

Kontrakt na rok 2016

Aktualizovaný program ROEPdat

17.07.2015

Aktualizovaný program ROEPdat, verzia 2.12.

CICA

13.11.2014

CICA Pohľad do údajov katastra nehnuteľností.

IPG2019

10.06.2019

Geodetické činnosti v investičnej výstavbe - štvrtá konferencia zo série konferencií venovaných tematicky inžiniersko-priemyselnej geodézii s názvom IPG2019.

Prezentácia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na Valnom zhromaždení Komory geodetov a kartografov dňa 2.10.2020 - plán na roky 2020 až 2024

05.10.2020

Zverejnená prezentácia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na Valnom zhromaždení Komory geodetov a kartografov dňa 2.10.2020 - plán na roky 2020 až 2024

Aktualizované 15.12.2022