Preskočiť na obsah


Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Kalibračné centrum geodézie (KCG)

01.07.2024

Kalibračné centrum geodézie pri VÚGK začína prevádzku na kalibračnej základnici Viničné.

Vymenovanie nového riaditeľa VÚGK

05.06.2024

VÚGK oznamuje, že od 01.06.2024 je riaditeľom VÚGK p. Ing. Martin Vojtko. 

Verejný odpočet 2023

01.04.2024

Dňa 15. mája 2024 o 10.30 h sa uskutoční verejný odpočet Výročnej správy Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave o plnení úloh za rok 2023 v červenej zasadačke ÚGKK SR na adrese Chlumeckého 4, Bratislava.

Výročná správa 2023

09.05.2024

VÚGK oznamuje, že výročná správa VÚGK za rok 2023 je zverejnená.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2024

26.04.2024

VÚGK oznamuje, že dňa 22.04.2024 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2024.

FITS ´24

16.02.2024

Celozväzové podujatie "Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024"

Kontrakt na rok 2024

22.12.2023

VÚGK oznamuje, že dňa 22.12.2023 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2024.

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2023

27.10.2023

VÚGK oznamuje, že dňa 25.10.2023 bol podpísaný Dodatok č. 2 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2023.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2023

27.10.2023

VÚGK oznamuje, že dňa 25.09.2023 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2023.

Výročná správa 2022

28.04.2023

VÚGK oznamuje, že výročná správa VÚGK za rok 2022 je zverejnená.

Aktualizované 16.02.2024