Preskočiť na obsah


Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Verejný odpočet 2023

01.04.2024

Dňa 15. mája 2024 o 10.30 h sa uskutoční verejný odpočet Výročnej správy Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave o plnení úloh za rok 2023 v červenej zasadačke ÚGKK SR na adrese Chlumeckého 4, Bratislava.

Výročná správa 2023

09.05.2024

VÚGK oznamuje, že výročná správa VÚGK za rok 2023 je zverejnená.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2024

26.04.2024

VÚGK oznamuje, že dňa 22.04.2024 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2024.

FITS ´24

16.02.2024

Celozväzové podujatie "Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024"

Kontrakt na rok 2024

22.12.2023

VÚGK oznamuje, že dňa 22.12.2023 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2024.

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2023

27.10.2023

VÚGK oznamuje, že dňa 25.10.2023 bol podpísaný Dodatok č. 2 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2023.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2023

27.10.2023

VÚGK oznamuje, že dňa 25.09.2023 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2023.

Výročná správa 2022

28.04.2023

VÚGK oznamuje, že výročná správa VÚGK za rok 2022 je zverejnená.

Verejný odpočet 2022

01.04.2023

Dňa 17. mája 2023 o 10.30 h sa uskutoční verejný odpočet Výročnej správy Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave o plnení úloh za rok 2022 v zasadačke VÚGK na adrese Chlumeckého 4, Bratislava.

Kontrakt na rok 2023

15.12.2022

VÚGK oznamuje, že dňa 15.12.2022 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2023.

Aktualizované 16.02.2024