Preskočiť na obsah


Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Kontrakt na rok 2023

15.12.2022

VÚGK oznamuje, že dňa 15.12.2022 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2023.

29. slovenské geodetické dni

23.09.2022

Pozvánka na 29. slovenské geodetické dni.

Výročná správa 2021

15.05.2022

VÚGK oznamuje, že výročná správa VÚGK za rok 2021 je zverejnená.

Verejný odpočet plnenia úloh Kontraktu za rok 2021

28.04.2022

Verejný odpočet Výročnej správy Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave o plnení úloh za rok 2021 sa uskutoční dňa 18.mája 2022 o 10.00 h. v zasadačke VÚGK na adrese Chlumeckého 4, Bratislava.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2021

11.06.2021

VÚGK oznamuje, že dňa 10.06.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2021.

Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS

27.04.2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol spustený do overovacej prevádzky Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS (Katastrálne reporty Slovenska) prístupný na adrese https://karepos.vugk.sk/ Portál poskytuje nadštandardné služby výpisu pre vlastníkov - FO a PO nad celým územím SR, ktorých základná forma je súčasťou portálu Elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Kontrakt na rok 2022

23.12.2021

VÚGK oznamuje, že dňa 20.12.2021 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2022.

Výročná správa 2020

18.05.2021

VÚGK oznamuje, že výročná správa VÚGK za rok 2020 je zverejnená.

Dodatok č. 2 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2021

30.11.2021

VÚGK oznamuje, že dňa 8.11.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2021.

Kontrakt na rok 2021

18.12.2020

VÚGK oznamuje, že dňa 18.12.2020 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2021.

Aktualizované 16.02.2024