Preskočiť na obsah


Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Výročná správa 2019

21.05.2020

Zverejnená Výročná správa 2019.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2020

19.02.2020

VÚGK oznamuje, že dňa 18.12.2019 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2020.

Kontrakt na rok 2020

19.12.2019

VÚGK oznamuje, že dňa 18.12.2019 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2020.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2019

11.12.2019

VÚGK oznamuje, že dňa 05.12.2019 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2019

Výročná správa 2018

20.05.2019

Zverejnená Výročná správa 2018.

Kontrakt na rok 2019

19.12.2018

VÚGK oznamuje, že dňa 17.12.2018 bol podpísaný Kontrakt o poskytovaní prác a služieb na rok 2019.

Dodatok č. 2 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2018

06.11.2018

VÚGK oznamuje, že dňa 05.11.2018 bol podpísaný Dodatok č. 2 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2018.

Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2018

06.11.2018

VÚGK oznamuje, že dňa 06.06.2018 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kontraktu o poskytovaní prác a služieb na rok 2018.

Výročná správa 2017

03.05.2018

Zverejnená Výročná správa 2017.

Verejný odpočet plnenia úloh Kontraktu za rok 2017

26.04.2018

Verejný odpočet Výročnej správy Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave o plnení úloh za rok 2017 sa uskutoční dňa 9.mája 2018 o 11,00 hod. v zasadačke VÚGK na adrese Chlumeckého 4, Bratislava.

Aktualizované 15.12.2022