Preskočiť na obsah


VUGK   Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS

Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol spustený do overovacej prevádzky portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS (Katastrálne reporty Slovenska) prístupný na adrese https://karepos.vugk.sk/.
Portál poskytuje nadštandardné služby výpisu pre vlastníkov - FO a PO nad celým územím SR, ktorých základná forma je súčasťou portálu Elektronických služieb katastra nehnuteľností. 
Nová služba generuje zostavu vybraných údajov o nehnuteľnostiach v tabuľkovej forme ako aj grafické zobrazenie týchto nehnuteľností v súboroch formátu PDF z celého územia SR. Na portáli môže zákazník prezerať výsledné grafické zostavy svojich objednávok aj prostredníctvom interaktívnej mapy. 
Rozšírená verzia objednávky obsahuje vektorový súbor s grafickým zobrazením nehnuteľností vo formáte GeoJSON.  Je prispôsobený k použitiu v rôznych GIS systémoch, napr. aj v mapovom klientovi ZBGIS. 
Portál disponuje aj službou ku generovaniu zoznamov listov vlastníctva neznámych vlastníkov.
Služby portálu sú dostupné len pre registrovaných zákazníkov. 
Jednotlivé služby sú nadštandardné, a preto spoplatnené symbolickou čiastkou 5,- €/ 1 katastrálne územie a zostavu (písomnú aj grafickú) s evidovanými nehnuteľnosťami objednávateľa v KN.
Vzory zostáv, ktoré portál poskytuje, ako aj príručka používateľa sú prístupné na stránke portálu v sekcii Informácie.
Overovacia prevádzka slúži na získanie spätnej väzby od verejnosti, zistenie záujmu o takýto druh služby, správne nastavenie výkonnostných kapacít portálu a zozbieranie prípadných pripomienok k službám.
Portál je prevádzkovaný Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave a používa údaje Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Veríme, že ponúknutými službami vyhovujeme narastajúcim požiadavkám zo strany verejnosti na prehľadné tabuľkové zostavy doplnené o mapové zobrazenie vo forme dokumentov, interaktívnej mapy a súboru vektorových údajov.
Apríl 2021
Úrad geodézie kartografie a katastra SR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Aktualizované 16.02.2024