Spoločenstvo predstaviteľov geodeticko-katastrálnych služieb regiónu strednej Európy

logo fachtagung

Odborné rokovanie geodetických a katastrálnych úradov krajín bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie: Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Južného Tirolska a Trentina konajúce sa jedenkrát ročne. Rokovania sa uskutočňujú od roku 1984 s cieľom vzájomnej výmeny informácií o aktuálnom vývoji a novinkách najmä v oblasti katastra nehnuteľností.

Viac informácií:

Austria
Croatia
Czech Republic
Hungary
Italy - Providence of Trento
Italy - South Tyrol
Slovakia
Slovenia, Slovenia-paper

 

  • Oprava chyby v KO a poskytovanie údajov KN, 18. - 20. máj 2016, Trenčianske Teplice, SR, SK verzia , EN verzia
  • Tradície a inovácie v katastri nehnuteľností, 17. - 19. máj 2017, Viedeň, Rakúsko, SK verzia , EN verzia

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 16.03.2018