United Nations Group of Experts on Geographical Names

Lingvisticko-geografická regionálna skupina OSN východná, stredná a juhovýchodná Európa


un logo

United Nations Group of Experts on Geographical Names (Expertná skupina pre geografické názvoslovie pri Organizácii Spojených Národov) založená v roku 1967.

Viac informácií:

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 01.02.2013