logo

Činnosť Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave

VÚGK vyvíja svoju činnosť v oblastiach:

  • kataster nehnuteľností SR,
  • digitálna kartografia a ZB GIS,
  • integrované geodetické základy,
  • projekty EÚ,
  • budovanie technologickej infraštruktúry rezortu ÚGKK SR,
  • školiaca a vzdelávacia činnosť.

Činnosť je zameraná predovšetkým na potreby rezortu ÚGKK SR a rezortných organizácií, budovanie informačných systémov v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

Rezortné periodiká:


Aktuality

2.5.2016

Verejný odpočet plnenia úloh Kontraktu za rok 2015 sa bude konať dňa 10.5.2016 od 9:30 v zasadačke VÚGK.

2.5.2016

Zverejnená Výročná správa 2015.

15.1.2016

Kontrakt na rok 2016

17.7.2015

Aktualizovaný program ROEPdat, verzia 2.12.

13.11.2014

CICA Pohľad do údajov katastra nehnuteľností. Testovacia prevádzka.

1.5.2014

VÚGK poskytuje vybrané údaje z ISKN.

aktualizované: 31.12.2015

vugk_webmaster@skgeodesy.sk

Budova VÚGK
VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62  Bratislava
telefón: +421 2 2081 6180
email: vugk@skgeodesy.sk
IČO: 00166251
 

© copyright VÚGK