Technické predpisy a iné akty riadenia

Usmernenia ÚGKK SR

2019

2018

2017

2016

2015


2014


2013

       Prílohy Rokovacieho a skúšobného poriadku skúšobnej komisie:

                  - Príloha č.1
                  - Príloha č.2
                  - Príloha č.3
                  - Príloha č.4
                  - Príloha č.5

2012

 

2011

 

2009

 

 

Prehľad technický predpisov

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.10.2019