Preskočiť na obsah


Viacúčelový kataster nehnuteľností

V novom programovom vybavení „Viacúčelovom katastri V 5.5.6“ sú plne v ostrej prevádzke Správy katastra: SK Pezinok, SK Galanta, kde Výskumný ústav geodézie a kartografie zabezpečuje plnú podporu APV, vypracováva celkovú analýzu problému, kompletný postup riešenia nedostatkov.

Aktualizované 11.05.2017