Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:EuroGeographics | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


EuroGeographics

EuroGeographics

Eurogeographics je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001, ako asociácia členov a predstaviteľov organizácií Európskych národných mapovacích, pozemkových a katastrálnych ištitúcií. Aktivity EuroGeographics sa zameriavavajú na podporu Európskej priestorovej infraštruktúry s údajmi zozbieranými, udržiavanými a poskytovanými jej členmi. Viac informácií:

 • web stránka asociácie EuroGeographics
 • Produkty - Pan-európske súbory údajov
  • EuroDEM - digitálna reprezentácia topografického povrchu Európy
  • EuroBoundaryMap - súbor administratívnych a štatistických jednotiek pokrývajúci 39 krajín Európy v mierke 1:100 000
  • EuroRegionalMap - súbor topografických údajov pokrývajúci 31 krajín Európy v mierke 1:250 000
  • EuroGlobalMap - súbor topografických údajov pokrývajúcich 32 krajín Európy v mierke 1:1 000 000
 • Kataster vízia 2012 - formulovaná asociáciou EuroGeographics v spolupráci so Stálym výborom pre kataster pri EU

Aktualizované 28.01.2013