Preskočiť na obsah


CEN

CEN - Európsky výbor pre normalizáciu 

cen logo

CEN, založený v roku 1961, tvorí európske normy a združuje 28 národných členov. CEN prešiel veľkým rozvojom pri budovaní Európskej únie. Sídlo má v Bruseli, v Belgicku. Za koordináciu, plánovanie a programovanie prác zodpovedá Technická rada (Technical Board - BT). Práce vykonávajú odborné orgány (technické komisie, subkomisie, pracovné skupiny), ktorých sekretariáty sú decentralizované v členských krajinách. CEN má vyše 270 technických komisií a vydal okolo 8 300 európskych noriem a schválených dokumentov. V oblasti geografických informácií pôsobí komisia CEN/TC 287. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v súlade s rámcovou zmluvou na medzinárodnú spoluprácu s CEN podpísanou so Slovenským ústavom technickej normalizácie aktívne spolupracuje pri tvorbe medzinárodných a európskych noriem vypracúvaných medzinárodnou normalizačnou organizáciou ISO a  európskou normalizačnou organizáciou CEN.

        Viac informácií:

Aktualizované 24.03.2023