Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:4. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   4. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

4. Analýza číselných výsledkov v SGI KN - štatistiky

ÚGKK SR pravidelne vyhodnocuje funkčnosť zadefinovanej technológie spravovania SGI KN, ktorá umožňuje sledovať podrobný vývoj digitalizácie a aktualizácie súborov VKM, VMUO a SPM s najvyššou možnou rozlišovacou úrovňou podrobnosti (podrobný lomový bod a jeho kód kvality). Touto aplikáciou ÚGKK SR sleduje pohyby (nárast) v počte podrobných bodov hraníc pozemkov, ktoré sú odmerané a evidované vo VKM s vyhovujúcou presnosťou (cca 34,9 miliónov bodov), čo predstavuje ročný nárast o 2 milióny. Počet nečíselných (digitalizovaných) bodov (nižšia kvalita presnosti) dosiahol koncom roka 2016 počet 19,6 milióna bodov (úbytok 1 milión bodov). Táto aplikácia umožňuje sledovať kódy kvality jednotlivých podrobných bodov a spolu s kombináciou čísel bodov umožňuje sledovať počet parciel s vyhovujúcou presnosťou určenia hranice celých pozemkov. Štatistika ukazuje, že počet pozemkov, ktorých hranica je zmeraná s vyhovujúcou presnosťou a vo VKM evidovaná, sa v roku 2016 zvýšil z 4 710 985 parciel na 5 016 656 (z úhrnného počtu 7 652 900 parciel registra C v SGI KN pokrývajúcich územie SR). Nárast predstavuje 305 671 parciel.

Aktualizované 05.02.2017