Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Ceny | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Ceny

Cena údajov zo súboru geodetických a popisných informácií KN podľa katastrálnych území - https://www.geoportal.sk/files/kn/cena_kn.pdf

Cenník pre údaje SPI KN poskytované systémom USPIKN

Pravidlá na určenie ceny za poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností.

Dodatok č. 1 k Pravidlám na určenie ceny za poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností

VÚGK poskytuje v súlade s obchodnými a licenčnými podmienkami vybrané údaje z ISKN fyzickým a právnickým osobám nasledovne:

  • údaje sa poskytujú v rozsahu celých katastrálnych území,
  • zo súboru popisných informácií (SPI) sa poskytujú údaje vo výmennom formáte FPU alebo DBF, bez rodných čísiel a údajov o cenách nehnuteľností,
  • zo súboru geodetických informácií (SGI) sa poskytujú vo výmennom formáte VGI údaje vektorových katastrálnych máp (VKM) a vektorových máp určeného operátu (VMUO),
  • údaje sú aktualizované denne počas pracovných dní.

Cenové kategórie poskytovaných údajov stanovuje Smernica nasledovne:

Položka Produkt Merná jednotka Typ údajov Formát Cenová kategória Cena v €
1 Údaje SPI 1 k.ú. digitálne FPU, DBF I. 9,00
II. 80,00
III. 160,00
IV. 200,00
V. 250,00
2 Údaje VKM 1 k.ú. digitálne VGI I. 9,00
II. 45,00
III. 55,00
IV. 65,00
V 75,00
3 Údaje VMUO 1 k.ú. digitálne VGI I. 9,00
II. 45,00
III. 55,00
IV. 65,00
V. 75,00

Na základe cenových kategórií boli stanovené nasledovné ceny za SPI, VKM a VMUO pre všetky katastrálne územia.

Pri dodaní vybraných údajov z ISKN na nosiči dát CD/DVD poštou sa účtuje aj manipulačný poplatok vo výške 18 €.

Aktualizované 10.09.2020