Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Profil verejného obstarávateľa | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky - výberové konanie

Verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre potreby výberového konania na predmet zákazky "Dodávka elektrickej energie".

Text výzvy vo formáte *.pdf, spolu so vzorom formuláru na predloženie cenovej ponuky: 2020_CP_elektrina.

Dátum zverejnenia: 21.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2020, 12:00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zistenie predpokladanej hodnoty zákazky

Verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre potreby stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky "Služby za účelom sanácie nepodporovanej softvérovej platformy súčasného systému Informačného Systému Katastra Nehnuteľností – Súboru Popisných Informácií, update systému".

Predložená cenová ponuka bude použitá za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky, aj na účely výberového konania.

Text výzvy vo formáte *.pdf, spolu so vzorom formuláru na predloženie cenovej ponuky: 2019_ISKN update.

Dátum zverejnenia: 13.11.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2019, 12:00 hod.

 

:::: INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P. č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná  cena zákazky
(v € bez DPH)
Termín zasielania ponúk Číslo objednávky
1. 08.08.2013 Výmena 38 kusov vykurovacích telies
 
<20 000 15.8.2013 21.8.2013 VO/031/2013
2. 25.11.2013 Upratovacie práce <20 000 9.12.2013 zmluva 26/2013
3. 05.12.2013 Dodanie serverov <20 000 12.12.2013 VO/047/2013
 
1. 17.1.2014 Jazyková výučba <20 000 23.1.2014 zmluva 3/2014
2. 17.2.2014 Dodávka výpočtovej techniky <20 000 24.2.2014 VO/007/2014
3. 25.3.2014 Havarijná oprava klimatizácie <20 000 25.3.2014 VO/013/2014
4. 22.9.2014 Stavebné práce <20 000 29.9.2014 VO/040/2014

 

Súhrnná správa o zákazkách (nad 1000€):

:: 1Q 2016

:: 1Q 2015 :: 2Q 2015 :: 3Q 2015 :: 4Q 2015

:: 1Q 2014 :: 2Q 2014 :: 3Q 2014 :: 4Q 2014

:: 3Q 2013 :: 4Q 2013

 

do 30.6.2013

Súhrnná správa o zákazkách (nad 1000€)

:: 1Q 2013 :: 2Q 2013

:: 1Q 2012 :: 2Q 2012 :: 3Q 2012 :: 4Q 2012

 

:::: PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

:: VO/podlim/1/2013

:: 001/2011

 

:::: NADLIMITNÉ ZÁKAZKY

Aktualizované 21.07.2020