Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Objednávky 2016 | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Objednávky   Objednávky 2016

Objednávky 2016

Zverejňovanie objednávok za rok 2016
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b.
číslo objednávky popis objednaného plnenia celková hodnota plnenia bez DPH objednávka k zverejnenej zmluve číslo dátum vyhotovenia objednávky identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
obchodné meno, názov miesto podnikania, sídlo identifikačné číslo meno a priezvisko funkcia
VO/001/2016 klimatizácia serverovne 4960 - 18.01.16 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/002/2016 stravovacie poukážky 3260 Z201645_Z eks 20.01.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/003/2016 prenájom 4954,8 - 01.02.16 Kancelária Národnej rady Slovenskej Republiky Nám. A.Dubčeka 1, Bratislava 151491 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/004/2016 kancelárske potreby 793,23 - 02.02.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/005/2016 servis kancelárskej techniky 453,6 - 03.02.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/006/2016 preškolenie vodicov 60 - 10.02.16 PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/007/2016 stravovanie a občerstvenie pre konferenciu "4.slovenské právnické dni so zameraním na kataster nehnuteľností" v dňoch 3.-4.marca 2016 4400,8 - 17.02.16 Kancelária Národnej rady Slovenskej Republiky Nám. A.Dubčeka 1, Bratislava 151491 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/008/2016 školenie prvej pomoci 324 - 25.02.16 Slovenský Červený kríž Pribinova 15, Senec 31773257 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/009/2016 školenie: tímová práca, komunikácia 960 - 10.03.16 Ing. Zlatica Herdová, PhD. Bratislavská 10, Pezinok 32818203 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/010/2016 programové vybavenie WinASU 99,58 - 21.03.16 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 162957 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/011/2016 stravovacie poukážky 5216 Z201645_Z eks 29.03.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/012/2016 revízia el.spotrebičov 664,4 - 04.04.16 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/013/2016 spiatočná letenka Viedeň-Amsterdam 318,05 - 07.04.16 CK pelicantravel.com s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava 35897821 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/014/2016 prenájom chaty 19.5.-21.5.2016 na úcely školenia 264 - 11.05.16 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava 166260 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/015/2016 spiatočná letenka, doprava Bratislava-Helsinki 775,62 - 25.05.16 CK pelicantravel.com s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava 35897821 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/016/2016 softvér LAStools 3000 - 06.06.16 rapidlasso GmbH Friedrichshafener Straße 1, Gliching, DE 11713610374 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/017/2016 softvér LP360 3503,98 - 06.06.16 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison, USA 26-0067817 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/018/2016 softvér SCOP++ 1000 - 06.06.16 PAP&spol, s.r.o. Vančurova 1868, Most, ČR 41327021 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/019/2016 kovová kartotéka dvojradová 279,04 - 09.06.16 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava 35808705 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/020/2016 stravovacie poukážky 5216 Z201645_Z eks 21.06.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/021/2016 kartotéková skriňa štvorzásuvková 129 - 12.07.16 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava 35808705 Ing. Ľuboš Karásek námestník riaditeľa
VO/022/2016 závesné dosky do kartotéky 460 - 12.07.16 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava 35808705 Ing. Ľuboš Karásek námestník riaditeľa
VO/023/2016 snímač čiarových kódov 418 - 14.07.16 Dataphone s.r.o. Syslia 46, Bratislava 35838400 Ing. Ľuboš Karásek námestník riaditeľa
VO/024/2016 online kniha Verejné obstarávanie 187,2 - 19.07.16 Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Železničiarska 13 35730129 Ing. Ľuboš Karásek námestník riaditeľa
VO/025/2016 ultrabook Toshiba 1388,09 - 08.08.16 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/026/2016 mobilný telefón Lumia 950 dual 366,27 - 09.08.16 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/027/2016 odborná prehliadka hasiacich prístrojov 188 - 09.08.16 OBORIL František Chovatelská 2/A, Trnava 22693122 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/028/2016 spiatočná letenka Viedeň-Barcelona 145,25 - 18.08.16 CK pelicantravel.com s.r.o. Námestie SNP 6, Bratislava 35897821 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/029/2016 HP 512327-B21 ProLiant G6/G7 750Watt zdroj, 4ks 496,68 22.08.16 Slavomír Viktorín Jakubov 156 43304966 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/030/2016 držiak PC, 25ks 187,25 - 23.08.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/031/2016 oprava elektroinštalácie 160 - 25.08.16 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/032/2016 návrh architektúry serverov 150 - 25.08.16 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárnanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/033/2016 batérie do UPS, 3ks 249,24 - 30.08.16 COMPY-COM, s.r.o. Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš 46555731 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/034/2016 oprava a doplnenie ventilačného systému 470 - 08.09.16 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/035/2016 pečiatky 75 - 19.09.16 LAFRE, s.r.o. Exnárova 16, Bratislava 44972067 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/036/2016 hygienický tovar 415 - 19.09.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/036/2016 hygienický tovar 415 - 19.09.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/038/2016 oprava garážovej brány 2575,29 - 27.09.16 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava 50070959 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/039/2016 počítače 2292,3 - 27.09.16 WebComs s.r.o. SNP 116/134, Spišská Nová Ves 36516244 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/040/2016 stravovacie poukážky 5600 Z201645_Z eks 28.09.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/041/2016 servis klimatizačných zariadení 1010 - 13.10.16 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/042/2016 switch a káble 1778,75 - 19.10.16 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/043/2016 chladničky, likvidácia 562,45 - 25.10.16 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/044/2016 oprava garážových brán a vjazdovej brány 13173,58 - 26.10.16 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava 50070959 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/045/2016 páková rezacka Dahle 564 299,17 - 27.10.16 TELCO systems, s.r.o. Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica 31568114 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/046/2016 softvéry 628 - 08.11.16 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/047/2016 switch CISCO 2ks 708,08 - 14.11.16 FEPET s.r.o. Zarevúca 21 36657255 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/048/2016 stravovacie poukážky 1050 Z201645_Z eks 28.09.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
VO/049/2016 reklamné predmety 2488,49 - 30.11.16 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Ing. Vladimír Raškovič riaditeľ
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Aktualizované 11.05.2017