Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Objednávky 2015 | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Objednávky   Objednávky 2015

Objednávky 2015

Zverejňovanie objednávok
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b.
číslo objednávky popis objednaného plnenia celková hodnota plnenia bez DPH objednávka k zverejnenej zmluve číslo dátum vyhotovenia objednávky identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
obchodné meno, názov miesto podnikania, sídlo identifikačné číslo meno a priezvisko funkcia
VO/001/2015 stravné lístky 1320 29/2013 7.1.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/002/2015 stolové kalendáre 32,25 - 12.1.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/003/2015 Školenie: výkon cinnosti PZS 66,67 - 12.1.2015 BE-Soft a.s. Štúrova 6, Košice 36191337 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/004/2015 Úprava a nastavenie kľúčového systému 310 - 19.1.2015 Jozef Novák - MaMiDa Romanova 5, Bratislava 37412892 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/005/2015 Sympózium GIS Ostava 2015 250 - 20.1.2015 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava 61989100 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/006/2015 školenie: správa majetku štátu 57,5 - 22.1.2015 PROEKO BA s.r.o. Strmý vršok 18 35900831 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/007/2015 Jedálny kupón 1320 29/2013 4.2.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/008/2015 pomocná pracovná sila 49,8 - 16.2.2015 Študentský servis Staré grunty 36, Bratislava 31730663 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/009/2015 antistatický vysávač s príslušenstvom 445,83 - 17.2.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/010/2015 pomocná pracovná sila 49,8 - 23.2.2015 Študentský servis Staré grunty 36, Bratislava 31730663 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/011/2015 stravné lístky 1980 29/2013 26.2.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/012/2015 kávovar s príslušenstvom 1049 - 10.3.2015 Swiss Coffe s.r.o. Mierová 66, Bratislava 43771963 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/013/2015 doplnky pre soc.zariadenia 791,37 - 11.3.2015 VENCL SK s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 35877197 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/014/2015 zabezpečenie konferencie podľa zákazky č.2/2015 9434,8 - 13.3.2015 Úcelové zariadenie Kancelárie
Národnej rady SR Častá - Papiernicka
Častá 151491 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/015/2015 koše na odpadky 656,64 - 16.3.2015 VENCL SK s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 35877197 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/016/2015 Stanovenie ceny vozidla 100 - 16.3.2015 Ing. Ľubomír Siroň Záhumenská 868/48, Stupava 913099 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/017/2015 Bloky, rýchloviazače, zakladače 799,45 - 16.3.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/018/2015 Kancelárske vybavenie, vešiaky 652,39   16.3.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/019/2015 Kancelárske potreby 572,08 - 16.3.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/020/2015 stravné lístky 1980 29/2013 31.3.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/021/2015 5.kniha o katastri nehnuteľností 21 - 16.4.2015 Slovenská spolocnost geodetov a kartografov Kocelova 15, 815 94 Bratislava 17314453 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/022/2015 zámok do skrine 2x 40 - 16.4.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - Lamač 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/023/2015 vstupenky na divadelné predstavenie RND "Sláva" 240 - 17.4.2015 Občianske združenie Človečina Panenská 13
811 03 Bratislava
31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/024/2015 samozatvárač 2x 80 - 4.5.2015 LIVONEC s.r.o. Hraničná 13
058 01 Poprad
31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/025/2015 stravné lístky 3960 29/2013 12.5.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/026/2015 projekt rekonštrukcie 980 - 15.5.2015 Ing. arch. Juraj Hriň Bilíkova 14
841 01 Bratislava IV
31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/027/2015 Publikácia McGraw-Hill: Mastering ArcGIS 115,34 - 17.6.2015 SLOVART-G.T.G.,s.r.o. Krupinská 4
850 00 Bratislava
31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/028/2015 stravné lístky 5280 29/2013 26.6.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/029/2015 olej do skartovačky 572,08 - 30.6.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/030/2015 PC kurz: Visual 2013, 2x 590 - 10.7.2015 Ipex IT, s.r.o. Plynárenská 5
829 05 Bratislava
36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/031/2015 úradné meranie spotreby 452 - 21.7.2015 Slovdekra s.r.o. Polianky 19, Bratislava 31324797 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/032/2015 hygienický tovar 124,2 - 28.7.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/033/2015 kontrola hasiacich prístrojov 40,6 - 13.8.2015 Oboril František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/034/2015 mobilné telefóny, 8ks 435,01 - 19.8.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/035/2015 skartácia dokumentov 150 - 3.9.2015 registra s.r.o. Divina 124 36438481 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/036/2015 DVD-R Verbatim 92 - 8.9.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/037/2015 účasť na ITAPA 60 - 10.9.2015 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/038/2015 krabice, fólie 232 - 10.9.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/039/2015 brigádnici - manipulácia s nábytkom 800 - 16.9.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924 43521312 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/040/2015 káble UTP,CAT5-6 133,12 - 17.9.2015 ALZA.cz a.s. Jateční 33a, Praha 27082440 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/041/2015 seminár: inventarizácia 92,94 - 21.9.2015 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/042/2015 prenájom+catering 1133,33 - 21.9.2015 Market Centrum s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/043/2015 9ks regál Hl280, 2100x800x900/110kg, 3 police 999 - 23.9.2015 Dexion, spol. s r.o. Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob 36523895 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/044/2015 účasť na konferencií GIS ESRI 2015, Praha 4.-5.11.2015 999 - 6.10.2015 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/045/2015 sklenené plakety s gravírom 298,5 - 6.10.2015 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava 36824798 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/046/2015 servis klimatizačných jednotiek 350 - 6.10.2015 Szabo Roman Beňadická 3, Bratislava 22668811 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/047/2015 sada tonerov 993,6 - 20.10.2015 JANUS SK, s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 46560050 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/048/2015 stravné lístky 3300 29/2013 21.10.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/049/2015 očné vyštrenie 250 - 26.10.2015 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/050/2015 upratovanie po stavebných prácach 800 26/2013 29.10.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924 43521312 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/051/2015 Esri Press: Making Spatial Decisions Using GIS and Lidar 89,95 - 18.11.2015 SLOVART-G.T.G.,s.r.o. Krupinská 4
850 00 Bratislava
31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/052/2015 stravné lístky 1320 29/2013 23.11.2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/053/2015 poradenské služby 700 - 25.11.2015 Oboril František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/054/2015 hygienický tovar 663,54 - 7.12.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/055/2015 stolná umývačka s montážou 453,8 - 15.12.2015 SURMITA Plus, s.r.o. Oblá 347/5, Košice 36604518 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/056/2015 protislnečné fólie na okná dátového centra 291,72 - 15.12.2015 RAVAFOL s.r.o. Školská 5, Krupina 43888046 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/057/2015 tabuľa kombinovaná 25ks 800 - 17.12.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/058/2015 horizontálne žalúzie 20ks s montážou 591,6 - 18.12.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/059/2015 čistenie, tepovanie po stavebných prácach 974,03 - 18.12.2015 Ing. Mária PODOLSKÁ Integra family servis  Športová 17, Senec 37694537 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/060/2015 Dodanie a montáž elektroinštalácie do serverovne 858,82 - 18.12.2015 POLIS DS s.r.o. Podzáhradná 28, Bratislava 45860971 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
                   
                   
                   

Aktualizované 11.05.2017