Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Faktúry 2016 | VÚGK

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Faktúry   Faktúry 2016

Faktúry 2016

Zverejňovanie faktúr za rok 2016            
Zákon 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 7c.    
číslo faktúry popis plnenia celková hodnota plnenia s DPH faktúra k zverejnenej zmluve číslo faktúra k objednávke číslo dátum doručenia faktúry obchodné meno, názov dodávateľa miesto podnikania, sídlo dodávateľa identifikačné číslo dodávateľa poznámka  
DF/ 1 /16 cestovné poistenie 117,45 3/2006Z - 13.01.16 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332    
DF/ 2 /16 odvod ÚPSVaR 296 - - 25.01.16 Úrad práce, sociálnych vecí a rod Vazovova 7/A, Bratislava 30794536    
DF/ 3 /16 stravné lístky 3260,4 2/2016Z VO/02/2016 22.01.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000    
DF/ 4 /16 klimatizačné zariadenia DAIKIN pre serverovňu 5952 - VO/02/2016 01.02.16 Szabo Roman, Chladiace a klima Beňadická 3, Bratislava 22668811    
DF/ 5 /16 havarijné poistenie 501,9 7/2015Z - 28.01.16 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 653501    
DF/ 6 /16 povinné zmluvné poistenie 152,04 6/2015Z - 25.01.16 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 653501    
DF/ 7 /16 registračný poplatok GIS Ostrava 288,49 - - 08.02.16 VŠB-TU Ostrava 17.Listopadu 15/2172, Ostra 61989100    
DF/ 8 /16 prenájom priestorov, techniky, poskyt.služieb 4954,8 - VO/03/2016 08.02.16 Kancelária Národnej rady SR Nám. A.Dubčeka 1, Bratisla 161491    
DF/ 9 /16 servis kancelárskej techniky 544,32 - VO/05/2016 08.02.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 10 /16 PHM, diaľničné poplatky 99,42 - - 03.02.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 11 /16 telefónne poplatky 24,29 - - 10.02.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 12 /16 dodávka elektriny 1/16 741,38 19/2015Z - 15.02.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 13 /16 prevádzka budovy 1038,12 - - 16.02.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 14 /16 služby verejnosti poskytované RTVS 224,03 - - 22.02.16 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava 47232480    
DF/ 15 /16 PHM 59,02 - - 19.02.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 16 /16 mobilné služby 160,49 22-24/2015 - 19.02.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 17 /16 školenie vodičov 60 - VO/06/2016 23.02.16 PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola Beniakova 5/A, Bratislava 16424763    
DF/ 18 /16 kancelárske potreby 951,9 - VO/04/2016 02.03.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 19 /16 dodávka elektriny 2/16 777,5 19/2015Z - 09.03.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 20 /16 telefónne poplatky 26,36 - - 09.03.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 21 /16 prevádzka budovy 881,1 - - 14.03.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 22 /16 stravovanie a občerstvenie na konferencií "4.slovenské právnické dni so zameraním na kataster nehnuteľností" 3919,38 VO/07/2016 15.03.16 Kancelária Národnej rady SR Nám. A.Dubčeka 1, Bratisla 161491    
DF/ 23 /16 účasť na 22. Medzinárodných geodetických dňoch 141 - - 16.03.16 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453    
DF/ 24 /16 mobilné služby 163,69 22-24/2015 - 21.03.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 25 /16 seminár finančné výkazy 56 - - 22.03.16 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229    
DF/ 26 /16 kurz prvej pomoci pre zamestnancov 324 - VO/08/2016 29.03.16 Slovenský červený kríž Pribinova 15, Senec 31773257    
DF/ 27 /16 účastnícky poplatok, seminár 30 - - 29.03.16 Spolek zeměměřiču Brno Moravské nám.1, Brno 606554231    
DF/ 28 /16 -                  
DF/ 29 /16 stravné lístky 5216,53 2/2016Z VO/11/2016 30.03.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000    
DF/ 30 /16 PHM 47,06 - - 05.04.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 31 /16 letenka na ZPC 249,83 - VO/13/2016 07.04.16 Pelikantravel.com, s.r.o. Cintorínska 3/B, Bratislava 35897821    
DF/ 32 /16 WinASU-administratívny systém úradu 119,5 7/2016Z VO/10/2016 08.04.16 IVeS, organizácia pre informatik Čs.armády 20, Košice 162957    
DF/ 33 /16 dodávka elektriny 3/16 790,43 19/2015Z - 08.04.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 34 /16 telefónne poplatky 25,4 - - 14.04.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 35 /16 prevádzka budovy 804,05 - - 14.04.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 36 /16 cestovné poistenie 31,5 17/2013Z - 15.04.16 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332    
DF/ 37 /16 mobilné služby 202,16 22-24/2015 - 19.04.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 38 /16 PHM 57,47 - - 20.04.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 39 /16 trovy právneho zastúpenia 100,66 - - 03.05.16 Advokát JUDr. Andrej Danko Mlynské Nivy 73/a, Bratisla 36065285    
DF/ 40 /16 tonery 3446,33 8/2016Z - 06.05.16 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava 31344194    
DF/ 41 /16 prenájom priestorov 264 - VO/14/2016 11.05.16 Úrad geodézie, kartografie a kat Chlumeckého 2, Bratislava 166260    
DF/ 42 /16 telefónne poplatky 21,86 - - 11.05.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 43 /16 daň z nehnuteľnosti 1118,88                
DF/ 44 /16 registračný poplatok ITAPA 84 - - 17.05.16 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637    
DF/ 45 /16 registračný poplatok ITAPA 84 - - 17.05.16 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637    
DF/ 46 /16 prevádzka budovy 703,14 - - 18.05.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 47 /16 revízia el.spotrebičov 664,4 - VO/12/2016 17.05.16 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté 30006457    
DF/ 48 /16 školenie-základy komunikácie 960 - VO/09/2016 23.05.16 Ing. Zlatica Herdová, PhD. Bratislavská 10, Pezinok 32818203    
DF/ 49 /16 mobilné služby 180,6 22-24/2015 - 23.05.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 50 /16 letenka na ZPC 775,62 - VO/15/2016 26.05.16 Pelikantravel.com, s.r.o. Cintorínska 3/B, Bratislava 35897821    
DF/ 51 /16 PHM 109,35 - - 06.06.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 52 /16 registrácia domény vugk.sk 21,6 10/2003B - 06.06.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 53 /16 telefónne poplatky 21,58 - - 10.06.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 33 /16 dodávka elektriny 5/16 822,42 19/2015Z - 10.06.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 55 /16 licencia: LP360 Advanced Floating 3499,55 - VO/17/2016 10.06.16 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Ma 0    
DF/ 56 /16 licencia: LAStools 3015 - VO/16/2016 10.06.16 rapidlasso GmbH Friedrichshafener Strase 1, 0    
DF/ 57 /16 prevádzka budovy 5/2016 615,52 - - 16.06.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 58 /16 dodávka elektriny 4/16 782,36 19/2015Z - 22.06.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 59 /16 licencia: SCOP++ 1000 - VO/18/2016 23.06.16 PAP&spol s.r.o. Vančurova 1868, Most, ČR 41327021    
DF/ 60 /16 stravné lístky 5216,53 2/2016Z VO/11/2016 30.03.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000    
DF/ 61 /16 školenie - centrálna evidencia majetku štátu 56 - - 27.06.16 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229    
DF/ 62 /16 registračný poplatok AGILE 2016 1010 - - 29.06.16 Confedent International Ltd. Korkeavuorenkatu 30, Helsi -    
DF/ 63 /16 ubytovanie - Helsinki 1170 - - 06.07.16 Hotel Artur Oy Vuorikatu 19, Helsinki FI02012822    
DF/ 64 /16 kartotéková skriňa 334,85 - VO/19/2016 11.07.16 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava 35808705    
DF/ 65 /16 kartotéková skriňa 154,8 - VO/21/2016 14.07.16 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava 35808705    
DF/ 66 /16 závesné zakladače 543,68 - VO/22/2016 14.07.16 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava 35808705    
DF/ 67 /16 školenie - podlimitné zákazky 114 - - 15.07.16 OTIDEA, s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava 47139200    
DF/ 68 /16 dodávka elektriny 6/16 904,39 19/2015Z - 15.07.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 69 /16 prevádzka budovy 449,4 - - 15.07.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 70 /16 mobilné služby 182,83 22-24/2015 - 15.07.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 71 /16 snímač čiarových kódov 501,6 - VO/023/2016 18.07.16 Dataphone s.r.o. Syslia 46, Bratislava 35838400    
DF/ 72 /16 mobilné služby 180,23 22-24/2015 - 18.07.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 73 /16 mobilné služby - dobropis -35,06 22-24/2015 - 11.07.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 74 /16 mobilné služby 21,89 22-24/2015 - 18.07.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 75 /16 notebooky 2ks 1174,32 15/2016Z - 29.07.16 F.A.T., s.r.o. Ul.mieru 2018/18, Banská B 44647654    
DF/ 76 /16 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška 225,6   VO/027/2016 15.08.16 František Oboril Chovateľská 2/A/8060, Trna 22693122    
DF/ 77 /16 ultrabook toshiba Portégé 1666,71 - VO/025/2016 15.08.16 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939    
DF/ 78 /16 mobilný telefón Lumia 950 dual 440,52 - VO/026/2016 15.08.16 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939    
DF/ 79 /16 dodávka elektriny 7/16 905,28 19/2015Z - 15.08.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 80 /16 mobilné služby - dobropis -39,78 22-24/2015 - 15.08.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 81 /16 mobilné služby 24,02 22-24/2015 - 16.08.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 82 /16 PHM 58,13 - - 18.08.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 83 /16 letenka na ZPC 145,25 - VO/028/2016 19.08.16 Pelikantravel.com, s.r.o. Cintorínska 3/B, Bratislava 35897821    
DF/ 84 /16 on-line kniha Verejné obstarávanie 224,64 - VO/24/2016 19.08.16 Verlag Dashhofer, vydavateľstvo Železničiarska 13, Bratislava 35730129    
DF/ 85 /16 mobilné služby 182,58 12/2016Z - 22.08.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 86 /16 prevádzka budovy 465,97 - - 22.08.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 87 /16 mobilné služby - dobropis -32,34 22-24/2015 - 23.08.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 88 /16 mobilné služby - dobropis -30,68 22-24/2015 - 23.08.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 89 /16 držiaky PC 224,7 - VO/030/2016 23.08.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 90 /16 HP Proliant - 4ks zdroj 599 - VO/029/2016 25.08.16 Slavomír Viktorín 156 Jakubov 43304966    
DF/ 91 /16 PHM 36,29 - - 06.09.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 92 /16 registračný poplatok a ubytovanie 694 - - 07.09.16 Viajes Halcon, s.a.u. 07620 Llucmajor Espaňa  -    
DF/ 93 /16 batérie do UPS, 3ks 299,07 - VO/033/2016 07.09.16 COMPY-COM, s.r.o. Zgútha Vrbického 6, Liptovs 46555731    
DF/ 94 /16 telefónne poplatky 25,73 - - 12.09.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 95 /16 dodávka elektriny 8/16 857,78 19/2015Z - 13.09.16 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 96 /16 návrh architektúry serverov 180 - VO/032/2016 14.09.16 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové 34104445    
DF/ 97 /16 úprava elektroinštalácie 160 - VO/031/2016 19.09.16 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté 30006457    
DF/ 98 /16 oprava ventilačného systému 564 - VO/034/2016 19.09.16 IN Architecture, s r.o. Letecká 1257/6, Spišská No 44725388    
DF/ 99 /16 PHM 29,36 - - 06.09.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 100 /16 mobilné služby 110,93 12/2016Z - 21.09.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 101 /16 hygienické potreby 367,2 - VO/036/2016 21.09.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 102 /16 hygienické potreby 130,8 - VO/036/2016 21.09.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 103 /16 výroba pečiatok 90 - VO/035/2016 22.09.16 LAFRE, s r.o. Exnárova 16, Bratislava 44972067    
DF/ 104 /16 prevádzka budovy 475,62 - - 27.09.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 105 /16 HP ProDesk 490, 3ks 2747,46 - VO/039/2016 29.09.16 WebComs, s r.o. SNP 116/134, Spišská Nová 36516244    
DF/ 106 /16 16ks UPS 1500VA 7620 eks Z201624524 - 03.10.16 Applipower, s r.o. Bytčická 2, Žilina 44999631    
DF/ 107 /16 stravné lístky 5532,69 2/2016Z VO/40/2016 03.10.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000    
DF/ 108 /16 kancelárske potreby 600,38 - VO/037/2016 04.10.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 109 /16 PHM 58,84 - - 05.10.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 110 /16 stravné lístky-dobropis -887,7 2/2016Z - 07.10.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000    
DF/ 111 /16 servery 4ks 35639 eks Z201623671_Z - 10.10.16 Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391    
DF/ 112 /16 registračný poplatok ITAPA 144 - - 10.10.16 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637    
DF/ 113 /16 telefónne poplatky 21,18 - - 13.10.13 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 114 /16 dodávka elektriny 9/16 863,78 19/2015Z - 17.10.16 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žili 44187653    
DF/ 115 /16 mobilné služby - dobropis -22,42 12/2016Z - 11.10.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 116 /16 mobilné služby - dobropis -44,82 12/2016Z - 11.10.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 117 /16 servery 2ks 13908 eks Z201625722_Z - 17.10.16 Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391    
DF/ 118 /16 prevádzka budovy 541,99 - - 18.10.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 119 /16 PHM 36,43 - - 18.10.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 120 /16 konferencia 316,9 - - 21.10.16 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hybenská 24/1009, Praha 14889749    
DF/ 121 /16 mobilné služby 152,96 12/2016Z - 24.10.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 122 /16 servis klimatizačných zariadení 1212 - VO/041/2016 25.10.16 Szabo Roman, Chladiace a klima Beňadická 3, Bratislava 22668811    
DF/ 123 /16 oprava garážovej brány VÚGK 3090,35 - VO/038/2016 25.10.16 BRÁNY POHONY s.r.o. Hargašova 24/A, Bratislava 50070959    
DF/ 124 /16 PHM 73,07 - - 04.11.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 125 /16 Chladničky, 2ks 676,96 - VO/043/2016 08.11.16 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939    
DF/ 126 /16 telefónne poplatky 21,12 - - 11.11.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 127 /16 účastnícky poplatok, seminár 325 - - 14.11.16 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava 31749348    
DF/ 128 /16 dodávka elektriny 10/16 797,48 19/2015Z - 14.11.16 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žili 44187653    
DF/ 129 /16 softvéry 753,6 - VO/046/2016 16.11.16 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631    
DF/ 130 /16 prevádzka budovy 690,92 - - 18.11.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 131 /16 mobilné služby 158,03 12/2016Z - 21.11.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 132 /16 PHM 40,7 - - 21.11.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 133 /16 páková rezačka 361,4 - VO/045/2016 23.11.16 TELCO systems, s.r.o. Zvolenská cesta 20, Banská 31568114    
DF/ 134 /16 oprava garážových brán 6180,7 - VO/044/2016 23.11.16 BRÁNY POHONY s.r.o. Hargašova 24/A, Bratislava 50070959    
DF/ 135 /16 školenie - finančná kontrola 69 - - 24.11.16 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831    
DF/ 136 /16 switch CISCO 2ks 854,19 - VO/047/2016 01.12.16 FEPET s.r.o. Zarevúca 21, Ružomberok 36657255    
DF/ 137 /16 ultrabook toshiba Portégé Z30t 1135,99 23/2016Z - 01.12.16 mediatip.sk, s.r.o. Bratislavská 432/7, Dubnica 36013978      
DF/ 138 /16 notebook 16ks 10412,16 22/2016Z - 07.12.16 F.A.T., s.r.o. Ul.mieru 2018/18, Banská B 44647654    
DF/ 139 /16 PHM 37,89 - - 07.12.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 140 /16 školenie - elektronické schránky 68 - - 07.12.16 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831    
DF/ 141 /16 stravné lístky 1037,38 2/2016Z VO/40/2016 03.10.16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000    
DF/ 142 /16 telefónne poplatky 23,88 - - 12.12.16 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 143 /16 dodávka elektriny 11/16 724,24 19/2015Z - 13.12.16 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žili 44187653    
DF/ 144 /16 prevádzka budovy 912,56 - - 14.12.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 145 /16 prevádzka budovy 310,99 - - 14.12.16 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 146 /16 seminár inventarizácia majetkov a záväzkov 55 - - 14.12.16 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229    
DF/ 147 /16 oprava vjazdovej brány 9627,6 - VO/044/2016 14.12.16 BRÁNY POHONY s.r.o. Hargašova 24/A, Bratislava 50070959    
DF/ 148 /16 seminár účtovná závierka 55 - - 16.12.16 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 50288334    
DF/ 149 /16 mobilné služby 156,43 12/2016Z - 20.12.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 150 /16 reklamné predmety 1818,43 VO/049/2016 20.12.16 REPRE s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122    
DF/ 151 /16 PHM 94,34 - - 20.12.16 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 152 /16 mobilný telefón 30 12/2016Z - 22.12.16 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 153 /16 reklamné predmety 1167,76 VO/049/2016 21.12.16 REPRE s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122    
DF/ 154 /16 kancelárske a hygienické potreby 2099,41 - VO/050/2016 29.12.16 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 155 /16 rozvoj obchodného modulu 59300 24/2014 - 03.01.17 Intergraph CS s.r.o. Prosecká 851/64, Praha 44796650    
DF/ 156 /16 dodávka elektriny 12/16 831,96 19/2015Z - 10.01.17 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žili 44187653    
DF/ 157 /16 telefónne poplatky 21,96 - - 10.01.17 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612    
DF/ 158 /16 prevádzka budovy 856,29 - - 16.01.17 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 159 /16 mobilné služby 161,76 12/2016Z - 18.01.17 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469    
DF/ 160 /16                    

Aktualizované 11.05.2017