Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2018   13. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

13. Prednášateľská a publikačná odborná činnosť

Odborníci z ÚGKK SR sa každoročne zúčastňujú  konferencii a seminárov týkajúcich sa KN. V roku 2018 sa s odbornými príspevkami prezentovali na:

  • 53.  geodetických informačných dňoch, konaných 28.februára – 1. marca v Brne,
  • 24. medzinárodných česko-slovensko-poľských geodetických dňoch, konaných 24. – 26. mája v Prahe,
  • 35. stretnutí predstaviteľov katastrálnych služieb krajín bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie konané 23. – 25. mája 2018 v Koprivnici (Chorvátsko)
  • odbornom seminári k novele katastrálneho zákona konaného 27. – 28. septembra v Papierničke
  • 26. Slovenských geodetických dňoch, konaných 9. – 10. novembra v Banskej bystrici, 

V rámci záverov z rokovania zástupcov ÚGKK SR a  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, sa uskutočnil dňa 7. februára 2018 v priestoroch univerzity súbor prednášok, v rámci ktorého expertný tím ÚGKK SR prezentoval študentom najmodernejšie inovácie prebiehajúce v aplikačnej praxi KN. 
V rámci spolupráce ÚGKK SR a Stavebnej fakulty, slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa uskutočnil súbor prednášok.

Český úřad zeměměřický a katastrální  a ÚGKK SR spoločne prevádzkujú a vydávajú periodikum  Geodetický a kartografický obzor (GaKO), ktorý je uznávaný v registri informácií o výskume (RIV) a je archivovaný Národní knihovnou České republiky. 
Periodikum vychádza mesačne, plní funkciu odbornú, vedeckú, výchovno-vzdelávaciu a spoločenskú v oblasti geodézie, kartografie a KN. Vychádza už od marca 1913 a od roku 2013 je uverejňovaný v  iba elektronickej podobe na webových stránkach ÚGKK SR. 
GaKO uverejňuje lektorované hlavné články, ktoré sú pôvodné, doposiaľ nepublikované odborné a vedecké práce, ako aj rubrikové príspevky z odborných akcií a seminárov, recenzie, správy zo škôl, názory na zverejnené príspevky a pod., ktoré nie sú súčasne poskytnuté inej redakcii. V uplynulom roku boli zamestnancom rezortu ÚGKK SR uverejnené v GaKO nasledovné hlavné články:

  • ĎURKOVÁ, E.–LEITMAN, M.: Číselné určenie hraníc katastrálnych území
  • FRINDRICHOVÁ, M.: Najzásadnejšie zmeny v rezorte v roku 2017
  • KALIVODA, M.–LEITMANNOVÁ, K.: Projekt leteckého laserového skenovania Slovenskej republiky

Aktualizované 01.03.2019