Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:9. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   9. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka

9. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka

V roku 2014 bola zriadená Terminologická komisia ako poradný orgán predsedníčky ÚGKK SR na posudzovanie a tvorbu slovenskej terminológie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra. Následne v roku 2015 bola na webovom sídle ÚGKK SR sprístupnená testovacia verzia elektronickej podoby Terminologického slovníka. V roku 2016 prešiel elektronický slovník mnohými pozitívnymi technickými zmenami a je priebežne aktualizovaný. Slovník umožňuje jednoduché vyhľadávanie hesiel podľa abecedy. Cieľom tejto služby je prispieť k zjednoteniu a správnemu používaniu odborných termínov vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v interných predpisoch, ktorých vydavateľom alebo spoluvydávateľom je ÚGKK SR.

http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/

Aktualizované 05.02.2017