Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:8. Rozšírenie a aktualizácia rezortných aplikácií a softvérov | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   8. Rozšírenie a aktualizácia rezortných aplikácií a softvérov

8. Rozšírenie a aktualizácia rezortných aplikácií a softvérov

ÚGKK SR v roku 2014 zabezpečil aplikáciu TSGP na generovanie výkazu výmer geometrického plánu vo formáte XML ako službu pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác. Dňa 3.11.2015 bola aplikácia TSGP aktualizovaná a rozšírená o možnosť načítania súborov popisných informácií katastra (FUVI a DBF). Na základe uvedenej funkcionality je možné automatizovane pridávať údaje (list vlastníctva, výmeru a druh pozemku) do doterajšieho stavu výkazu výmer. Uvedená funkcionalita výrazne obmedzí chyby v písaní pri tvorbe geometrického plánu.
Množstvo pozitívnych zmien a vylepšení sa dotklo aj aplikácie Metaúdajový informačný systém súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (MiniGIS). Aplikácia obsahuje nové informácie o okresoch. Súčasťou služby je aj jednoduchý prístup k súvisiacim technickým predpisom a informáciám platným pre konkrétny typ katastrálnej mapy. MiniGIS sa aktualizuje priebežne na základe hlásení z okresných úradov a je prístupný na webovom sídle úradu v časti „Oznamy“ (http://minigis.skgeodesy.sk/miniGIS). Údaje z MiniGISu boli využité viac ako v 5500 prípadoch.

Aktualizované 03.02.2016