Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   3. Ukončenie tvorby vektorovej katastrálnej mapy a vyhlásenie jej platnosti

3. Ukončenie tvorby vektorovej katastrálnej mapy a vyhlásenie jej platnosti

V nadväznosti na nové rozdelenie VKM na tri skupiny podľa spôsobu ich aktualizácie (pozri Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013 ...) a potrebu dopracovania a vyhlásenia platnosti zvyšných 448 súborov (z celkového počtu 4 156 súborov), sa v prvom polroku 2014 podarilo dopracovať a vyhlásiť platnosť 247 súborov VKM a v druhom polroku zvyšných 201 súborov. Do konca roka 2014 bola vyhlásená platnosť všetkých súborov VKM. Ide o historický medzník v katastri nehnuteľností na Slovensku. Skutočnosť, že k 31. 12. 2014 je celé územie Slovenskej republiky pokryté VKM znamená nielen existenciu digitálnej mapy v príslušnom k. ú. alebo v jeho časti, ale súčasne aj jej aktuálnosť. Pokrytie celého územia Slovenska vektorovými katastrálnymi mapami výrazne zvýšilo komfort v poskytovaní elektronických služieb katastra. Prehľady o druhoch VKM:

Aktualizované 28.04.2015