Preskočiť na obsah


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Objednávky   Objednávky 2014

Objednávky 2014

Zverejňovanie objednávok
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b.
číslo objednávky popis objednaného plnenia celková hodnota plnenia bez DPH objednávka k zverejnenej zmluve číslo dátum vyhotovenia objednávky identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
obchodné meno, názov miesto podnikania, sídlo identifikačné číslo meno a priezvisko funkcia
VO/001/2014 stravné lístky 5280 29/2013 3.1.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/002/2014 registrácia na odbornej akcií 38,61 - 11.2.2014 Spolek zememericu Brno Moravské nám. 1, Brno 60554231 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/003/2014 seminár o ochrane osobných údajov 49,17 - 13.2.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/004/2014 Alkoholtester - JETT6 Prestige 84 - 24.2.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/005/2014 Školenie zamestnancov 324 - 27.2.2014 Slovenský Cervený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/006/2014 Kanc.tovar, tonery 895,75 - 2.3.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/007/2014 Výpočtová technika 9466,4 - 3.3.2014 NOVITECH NZ, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/008/2014 Výpočtová a kanc. technika 713,28 - 5.3.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/009/2014 Odstránenie nedostatkov a aplikácia doporučení
revízneho technika
450 - 14.3.2014 Tomáš Horváth - ELAZ L. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/010/2014 Repre (Ostrožovič) 25,6 - 14.3.2014 Valsesia, s.r.o. Stromová 463/10, Budča 36626031 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/011/2014 Organizačné zabezpečenie rokovania 300 - 14.3.2014 LUX - BS, s.r.o. Kammerhofská 18, Banská Štiavnica 36282901 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/012/2014 repre (sada s gravírom) 299 - 14.3.2014 Mgr.Katarína Deáková A-DEKA Kráľová pri Senci 440 41023196 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/013/2014 Havarijná oprava klimatizácie v dátovom centre VÚGK 3333,33 - 25.3.2014 SYSI, spol. s.r.o Eisnerova 17, Bratislava 35902787 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/014/2014 Zverejnenie pracovnej ponuky 70 - 24.3.2014 PROFESIA, spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava 35800861 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/015/2014 čistenie okien 90 26/2013 26.3.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924 43521312 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/016/2014 kopírovacie stroje 998,4 - 27.3.2014 JANUS SJ, spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava 46560050 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/017/2014 Jedálny kupón 3960 29/2013 2.4.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/018/2014 Účasť na 11. medzinárodnej konferencií o katastri nehnuteľností 316 - 1.4.2014 Slovenská spolocnost geodetov a
kartografov
Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/019/2014 Revízia elektrických spotrebičov 591,8 - 16.4.2014 Tomáš Horváth - ELAZ L. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/020/2014 Myš logitech wireless Mouse M525 nano 28 - 23.4.2014 NOVITECH NZ, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/021/2014 cestové lístky (Dánsko) 352,05 - 28.4.2014 STUDENT AGENCY, s.r.o. Obchodná 48, Bratislava 34104445 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/022/2014 účastnícky poplatok (Dánsko) 150 - 28.4.2014 INSPIRE Aalborg, Dánsko - Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/023/2014 účastnícky poplatok ITAPA 2014 100 - 12.5.2014 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25 35833637 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/024/2014 ubytovanie (Dánsko) 305 - 12.5.2014 INSPIRE Aalborg, Dánsko - Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/025/2014 ubytovanie (Lipt. Mikuláš) 81,25 - 29.5.2014 KLAR, s.r.o. Ul. 1.mája 1741/117, Lipt.Mikuláš 35814471 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/026/2014 účasť na XX. Medzinárodných geodetických dňoch, Berlín 530 - 2.6.2014 Slovenská spolocnost geodetov a
kartografov
Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/027/2014 DVD-R Verbatim 75,75 - 26.6.2014 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/028/2014 hygienický tovar 303,8 - 1.7.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/029/2014 stravné lístky 660 29/2013 1.7.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/030/2014 oprava tlačiarní 823,8 - 25.7.2014 MariCon, s r.o. V.Clementisa 57/6452, Trnava 46274006 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/031/2014 Jedálny kupón 1320 29/2013 25.7.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/032/2014 kontrola hasiacich prístrojov 68 - 14.8.2014 OBORIL František Chovatelská 2/A, Trnava 22693122 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/033/2014 vzdelávacie podujatie 42,5 - 26.8.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/034/2014 Jedálny kupón 2640 29/2013 3.9.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/035/2014 Zverejnenie pracovnej ponuky 69 - 3.9.2014 PROFESIA, spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava 35800861 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/036/2014 Revízia elektrického zariadenia hlavného istenia pred elektromerom 75 - 4.9.2014 Tomáš Horváth - ELAZ L. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/037/2014 repre 291,67 - 3.9.2014 Ivan Pavučok - Pavián záhradník Kráľová pri Senci 46 41748018 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/038/2014 správa registratúrnych záznamov 950 - 23.9.2014 Archívna a registratúrna spolocnosť, s.r.o. 230 Kotešová 36426369 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/039/2014 software 335 - 25.9.2014 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/040/2014 stavebné práce 12177,2 - 30.9.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/041/2014 1. kniha o historických osobnostiach zememeračstva 13,33 - 29.9.2014 Slovenská spolocnost geodetov a
kartografov
Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/042/2014 Konferencia GIS Esri v ČR, 2 osoby 154,73 - 2.10.2014 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/043/2014 skartovač DAHLE 880 - 10.10.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/044/2014 22.slovenské geodetické dni 260 - 13.10.2014 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava 31749348 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/045/2014 ubytovanie 218,33 - 13.10.2014 Panoráma šport hotel, a.s. Uhoľná 1, Žilina 36430641 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/046/2014 spotr.materiál tlačiarne 2082,8 - 14.10.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/047/2014 analýza, poradenstvo, projekt 900 - 14.10.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/048/2014 vzdelávacie podujatie 53,33 - 16.10.2014 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/049/2014 servis klimatizačných jednotiek 350 - 17.10.2014 Szabo Roman Beňadická 3, Bratislava 22668811 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/050/2014 registračný poplatok ITAPA 2014 64 - 17.10.2014 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25 35833637 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/051/2014 elektroinštalačné práce 150 - 22.10.2014 Norbert Valentín 294 Dolné Janíky 47122587 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/052/2014 Jedálny kupón 3300 29/2013 27.10.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/053/2014 kancelársky nábytok 6509 - 28.10.2014 ANDI, s.r.o. Majerníkova 9, Bratislava 45603065 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/054/2014 upratovanie po stavebných prácach 41,67 26/2013 3.11.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924 43521312 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/055/2014 vysávač s príslušenstvom 304,3 - 3.11.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924 43521312 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/056/2014 protislnečná fólia 247,68 - 4.11.2014 RAVAFOL, s.r.o. Školská 5, Krupina 43888046 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/057/2014 seminár elektronické trhovisko 57,5 - 4.11.2014 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/058/2014 seminár: verejné obstarávanie 98,34 - 4.11.2014 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/059/2014 seminár: novela zákona o DPH 98,34 - 6.11.2014 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/060/2014 seminár: účtovná závierka 115 - 6.11.2014 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/061/2014 seminár: odpisovanie majetku 98,34 - 6.11.2014 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/062/2014 nábytok pre konferenčné miestnosti 1941,98 - 14.11.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45, Bratislava 35937548 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/063/2014 USB kľúče s logom, 40ks 230 - 20.11.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/064/2014 ubytovanie, Srbsko 190 - 25.11.2014 Forum-Inženjering d.o.o. Nušiceva 16, Beograd, Srbsko 100119972 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/065/2014 rokovacia stoliča so stolíkom 328 - 27.11.2014 5PL, s.r.o. Galvaniho 8, Bratislava 44419899 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/065/2014 upratovanie počas a po skončení stavebných prác 655 26/2013 27.11.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924 43521312 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/066/2014 ozvučenie školiacej miestnosti 2673,3 - 28.11.2014 Pavol GOLDSTEIN Jána Smreka 11, Bratislava 46502815 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/067/2014 produktová podpora softvérov 19512 - 2.12.2014 G-BASE s.r.o. Trenčianska 53/B, Bratislava 45377600 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/068/2014 TV s príslušenstvom 443,63 - 1.12.2014 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/069/2014 Program KOKEŠ/LAN podla zadania č.10/2014 3400 - 8.12.2014 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava 698202 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/070/2014 vstupenky 170 - 8.12.2014 JVS GROUP s.r.o. Slavíkova 1744/22, Ostrava 25865005 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/071/2014 publikácia 23 - 8.12.2014 Slovenská spolocnosť geodetov a
kartografov
Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/072/2014 diskrétne obálky 191 - 8.12.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/073/2014 dochádzkový systém 3371,9 - 11.12.2014 BIOMETRIC spol. s r.o. Rovniakova 2 43874801 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/075/2014 bezdrôtový HDMI prenos 615 - 15.12.2014 Pavol GOLDSTEIN Jána Smreka 11, Bratislava 46502815 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/076/2014 systém generálneho kľúča 995 - 15.12.2014 Jozef Novák - MaMiDa Romanova 5, Bratislava 37412892 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/077/2014 hygienický tovar 445,35 - 19.12.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ
VO/078/2014 podložky pod nohy 315 - 19.12.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Ing. Andrej Vašek riaditeľ

Aktualizované 11.05.2017