Preskočiť na obsah


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Faktúry   Faktúry 2015

Faktúry 2015

Zverejňovanie faktúr za rok 2015
Zákon 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 7c.    
číslo faktúry popis plnenia celková hodnota plnenia s DPH faktúra k zverejnenej zmluve číslo faktúra k objednávke číslo dátum doručenia faktúry obchodné meno, názov dodávateľa miesto podnikania, sídlo dodávateľa identifikačné číslo dodávateľa poznámka  
DF/ 1 /15 el. energia, 1q 3969,57 - - 7.1.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281    
DF/ 2 /15 jedálne kupóny 1346,14 29/2013 VO/001/2015 8.1.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674    
DF/ 3 /15 školenie - výkon PZS 80 - VO/003/2015 12.1.2015 BE-Soft, a.s. Štúrova 6, Košice 36191337    
DF/ 4 /15 registračný poplatok - konferencia GIS Ostrava 238,64 - VO/005/2015 19.1.2015 VŠB-TU Ostrava 17.listopadu 15/2172, Ostra 61989100    
DF/ 5 /15 stolové kalendáre 38,7   VO/002/2015 13.1.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 6 /15 havarijné poistenie 277,93 6/2012 - 20.1.2015 Komunálna poisťovňa, a.s.  Štefánikova 17, Bratislava  31595545    
DF/ 7 /15 PHM 43,97 - - 22.1.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 8 /15 úprava na nastavenie kľúčového systému 300,58 - VO/004/2015 26.1.2015 Jozef Novák - MaMiDa Romanova 5, Bratislava 37412892    
DF/ 9 /15 prevádzka budovy 913,08 - - 23.1.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 10 /15 školenie - správa majetku štátu 69 - VO/006/2015 23.1.2015 PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831    
DF/ 11 /15 jedálne kupóny 1346,14 29/2013 VO/007/2015 4.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674    
DF/ 12 /15 PHM 134,13 - - 9.2.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 13 /15 telefónne poplatky 18,31 - - 10.2.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 14 /15 výučba AJ 184 3/2014 - 10.2.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 15 /15 súdny poplatok 44 - - 17.2.2015 Okresný súd Bratislava III. Námestie Biely kríž 7, Bratis      
DF/ 16 /15 poplatky RTVS  224,11 17.2.2015 RTVS  Mlynská dolin, Bratislava  47232480    
DF/ 17 /15 upratovanie 1/2015 226 26/2013  18.2.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 18 /15 mobilné služby  215,09 19-20/2013  19.2.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 19 /15 prevádzka budovy 1015,24 - - 25.2.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 20 /15 automobil Octavia 23910 5/2015 - 25.2.2015 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549    
DF/ 21 /15 povinné zmluvné poistenie 144,84 6/2015 - 25.2.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 653501    
DF/ 22 /15 havarijné poistenie 501,9 7/2015 - 25.2.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 653501    
DF/ 23 /15 jedálne kupóny 2019,2 29/2013 VO/001/2015 27.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674    
DF/ 24 /15 výučba AJ 138 3/2014 - 4.3.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 25 /15 PHM, diaľničné poplatky 183,29 - - 9.3.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 26 /15 odvod UPSVaR 681 - - 10.3.2015 UPSVaR Bratislava Vazovova 7/A, Bratislava      
DF/ 27 /15 telefónne poplatky 27,53 - - 10.3.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 28 /15 kávovar 1049 - VO/012/2015 11.3.2015 Swiss Coffe, s.r.o. Mierová 66, Bratislava 43771963    
DF/ 29 /15 manipulácia s nákladom 159,36 - VO/008+10/2015 13.3.2015 Študentský servis, s.r.o. Jedlíkova 5, Košice 43899561    
DF/ 30 /15                    
DF/ 31 /15 mobilné služby  203,58 19-20/2013  19.3.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 32 /15 bloky, rýchloviazače, zakladače 743,34 - VO/017/2015 23.3.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 33 /15 perá, auroobaly, obálky 661,3 - VO/019/2015 23.3.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 34 /15 organizéry, drobné vybavenie, vešiaky 679,98 - VO/018/2015 23.3.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 35 /15 prevádzka budovy 888,63 - - 24.3.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 36 /15 UPS 1050 10/2015 - 24.3.2015 JURIGA, s.r.o. Gercenova 3, Bratislava 31344194    
DF/ 37 /15 znalecký posudok 100 - VO/016/2015 24.3.2015 Ing. Ľubomír Siroň Záhumenská 48, Stupava      
DF/ 38 /15 upratovanie 2/2015 226 26/2013  25.3.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 39 /15 doplnky pre soc.zariadenia 949,64 - VO/013/2015 31.3.2015 VENCL SK, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 35877197    
DF/ 40 /15 odpadkové koše 787,97 - VO/015/2015 31.3.2015 VENCL SK, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 35877197    
DF/ 41 /15 jedálne kupóny 2019,2 29/2013 VO/020/2015 27.2.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674    
DF/ 42 /15 el. energia, 2q 3969,57 - - 2.4.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281    
DF/ 43 /15 výučba AJ 138 3/2014 - 7.4.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 44 /15 PHM 104,77 - - 7.4.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 45 /15 telefónne poplatky 33,38 - - 10.4.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 46 /15 antistatický vysávač + vrecká 535 - VO/009/2015 13.4.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 47 /15 upratovanie 3/2015 226 26/2013  13.4.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 48 /15 prevádzka budovy 914,17 - - 17.4.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 49 /15 el. energia, vyúčtovanie -4077,1 - - 17.4.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281    
DF/ 50 /15 5. kniha o katastri 21 - VO/021/2015 20.4.2015 Slovenská spoločnosť geodetov  Koceľova 15, Bratislava  17314453    
DF/ 51 /15 PHM 101,59 - - 20.4.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 52 /15 mobilné služby  190,95 19-20/2013  20.4.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 53 /15 vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov 1140 - VO/038/2014 20.4.2015 Archívna a registratúrna spoločn 230 Kotešová 35426369    
DF/ 54 /15 PHM 47,19 - - 6.5.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832    
DF/ 55 /15 jedálne kupóny 4038,41 29/2013 VO/025/2015 7.5.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674    
DF/ 56 /15 vstupenky na divadelné predstavenie 240 VO/023/2014 7.5.2015 OZ Človečina Panenská 13, Bratislava 36090247    
DF/ 57 /15 výučba AJ 230 3/2014 - 7.5.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 58 /15 samozatvárače 96 - VO/024/2015 11.5.2015 Livonec, s.r.o. Hraničná 13, Poprad 31730671    
DF/ 59 /15 telefónne poplatky 29,02 - - 12.5.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 60 /15 výpočtová technika 10199 12/2015z - 13.5.2015 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931    
DF/ 61 /15 daň z nehnuteľnosti 1118,88 - - 18.5.2015 Hlavné mesto SR Primaciálne nám.1      
DF/ 62 /15 zánik havar.poistenia -200,38 6/2012 - 18.5.2015 Komunálna poisťovňa, a.s.  Štefánikova 17, Bratislava  31595545    
DF/ 63 /15 mobilné služby  214,76 19-20/2013  19.5.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 64 /15 registračný poplatok - Jarná ITAPA 2015 60 - - 19.5.2015 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637    
DF/ 65 /15 zabezpečenie konferencie 8875,07 - VO/014/2015 18.5.2015 Kancelária Národnej rady SR Nám. A.Dubčeka 1 151491    
DF/ 66 /15 PHM 39,68 - - 20.5.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 67 /15 doména vugk.sk 21,6 - - 21.5.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 68 /15 prevádzka budovy 828,88 - - 27.5.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 69 /15 výučba AJ 46 3/2014 - 8.6.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 70 /15 telefónne poplatky 20,51 - - 11.6.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 71 /15 upratovanie 4/2015 226 26/2013  12.6.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 72 /15 upratovanie 5/2015 226 26/2013  12.6.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 73 /15 PHM 56,93 - - 18.6.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 74 /15 sieťové káble a redukcie 472,09 - - 18.6.2015 Alza.cz a.s. Praha 7 27082440    
DF/ 75 /15 prevádzka budovy 456,9 - - 22.6.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 76 /15 rýchlovarná kanvica 30 - - 23.6.2015 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 35950226    
DF/ 77 /15 jedálne kupóny 5384,54 29/2013 VO/025/2015 29.6.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674    
DF/ 78 /15 mobilné služby  204,23 19-20/2013  1.7.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 79 /15 PHM 45,81 - - 3.7.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 80 /15 výučba AJ 230 3/2014 - 8.7.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 81 /15 el. energia, vyúčtovanie 3241,43 - - 9.7.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281    
DF/ 82 /15 telefónne poplatky 40,87 - - 10.7.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 83 /15 upratovanie 6/2015 226 26/2013  10.7.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 84 /15 prevádzka budovy 1607,55 - - 22.7.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 85 /15 projekčné práce 980 - VO/026/2015 23.7.2015 Ing.arch. Juraj Hriň Bilíkova 14, Bratislava 40969355    
DF/ 86 /15 mobilné služby  198,13 19-20/2013  23.7.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 87 /15 PHM 43,92 - - 27.7.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 88 /15 výučba AJ 184 3/2014 - 28.7.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 89 /15 olej, 5 litrov 71,4 - VO/029/2015 30.7.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 90 /15 úradné meranie spotreby 446,4 - VO/031/2015 3.8.2015 Slovdekra, s.r.o. Polianky 19, Bratislava 31324797    
DF/ 91 /15 hygienický tovar 149,04 - VO/032/2015 3.8.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 92 /15 PHM 21,53 - - 4.8.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 93 /15 Mastering ArcGIS 138,41 - VO/027/2015 10.8.2015 SLOVART-G.T.G., s.r.o. Krupinská 4, Bratislava 31346359    
DF/ 94 /15 upratovanie 7/2015 226 26/2013  12.8.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 95 /15 účastnícky poplatok 708 - VO/030/2015 17.8.2015 Ipex IT, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava 35827548    
DF/ 96 /15 telefónne poplatky 25,56 - - 17.8.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 97 /15 el. energia 1427,29 - - 18.8.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281    
DF/ 98 /15 PHM 46,12 - - 24.8.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 99 /15 kontrola hasiacich prístrojov 48,6 - VO/033/2015 25.8.2015 Oboril František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122    
DF/ 100 /15 prevádzka budovy 450,87 - - 25.8.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 101 /15 mobilné služby  190,6 19-20/2013  27.8.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 102 /15 telefónne poplatky 18,28 - - 10.9.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 103 /15 registračný poplatok ITAPA 86,4 - - 14.9.2015 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637    
DF/ 104 /15 DVD Verbatim, 250ks 110,4 - VO/036/2015 11.9.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 105 /15 mobilné telefóny 8ks 522,04   VO/034/2015 16.9.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 106 /15 mobilné telefóny 8ks-dobropis -483,01   VO/034/2015 16.9.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 107 /15 mobilné telefóny 8ks 363   VO/034/2015 16.9.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 108 /15 upratovanie 8/2015 226 26/2013  17.9.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 109 /15 prevádzka budovy 440,54 - - 18.9.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 110 /15 rozšírenie obchodného modulu 50700 24/2014 - 21.9.2015 Intergraph CS, s.r.o. Prosecká 851/64 Praha CZ44796650    
DF/ 111 /15 el. energia 1406,92 - - 21.9.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281    
DF/ 112 /15 skartácia dokumentov 150 - VO/035/2015 21.9.2015 registra, s.r.o. 124 Divina 36438481    
DF/ 113 /15 -                  
DF/ 114 /15 sťahovacie krabice 197,4 - VO/038/2015 23.9.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 115 /15 stretch fólia 81 - VO/038/2015 23.9.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 116 /15 školenie: inventarizácia 112 VO/041/2015 21.9.2015 EDOS-PEM s.r.o. Temantínska 4, Bratislava 36287229    
DF/ 117 /15 mobilné služby  200,6     2.10.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 118 /15 regále 9ks 1198,8 - VO/043/2015 6.10.2015 Dexion, spol.s.r.o. Triblavinská 3197, Chorváts 36523895    
DF/ 119 /15 zámky do skrine 20,4 - VO/022/2015 6.10.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45, Bratislav 35937548    
DF/ 120 /15 el. energia 1275,37 - - 7.10.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281    
DF/ 121 /15 manipulácia s nábytkom 469 - VO/038/2015 8.10.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 122 /15 upratovanie 9/2015 226 26/2013  8.10.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 123 /15 telefónne poplatky 25,24 - - 12.10.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 124 /15 zorganizovanie oslavy 45.výročia VÚGK 1044,77 - VO/042/2015 12.10.2015 Market Centrum, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438    
DF/ 125 /15 PHM 55,25 - - 24.8.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 126 /15 sklenené plakety 358,2 - VO/045/2015 20.10.2015 PPS One, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislav 36824798    
DF/ 127 /15 2x účastnícky poplatok GIS ESRI 312,78 - VO/044/2015 20.10.2015 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Hybenská 24, Praha 14889749    
DF/ 128 /15 tonery 1191,6 - VO/047/2015 20.10.2015 JANUS SK, s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 46560050    
DF/ 129 /15 mobilné služby  163,19 22-24/2015 - 21.10.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 130 /15 servis klimatizačných zariadení 420 - VO/046/2015 21.10.2015 Szabo Roman Beňadická 3, Bratislava 22668811    
DF/ 131 /15 jedálne kupóny 3365,34 29/2013 VO/048/2015 22.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674    
DF/ 132 /15 účasť na kongrese ITAPA 96 - - 22.10.2015 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637    
DF/ 133 /15 prevádzka budovy 555,73 - - 23.10.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 134 /15 účasť na 23.geodetických dňoch 75 - - 30.10.2015 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava 31749348    
DF/ 135 /15 PHM 123,02 - - 4.11.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 136 /15 telefónne poplatky 12,22 - - 10.11.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 137 /15 dodávka elektriny 10/2015 904,96 19/2015 - 11.11.2015 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653      
DF/ 138 /15 výučba AJ 184 3/2014 - 11.11.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 139 /15 mobilné služby  159,38 22-24/2015 - 18.11.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 140 /15 prevádzka budovy 583,2 - - 23.11.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 141 /15 odborná publikácia 98,95 - VO/051/2015 24.11.2015 SLOVART-G.T.G., s.r.o. Krupinská 4, Bratislava 31346359    
DF/ 142 /15 upratovanie 10/2015 226 26/2013  24.11.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 143 /15 manipulácia s nábytkom, upratovanie po stavebných prácach 292 26/2015 VO/039+50/2015 24.11.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 144 /15 školenie: finančná kontrola 189 - 5.11.2015 EDOS-PEM s.r.o. Temantínska 4, Bratislava 36287229    
DF/ 145 /15                    
DF/ 146 /15 očné vyšetrenie 230 - VO/049/2015 26.11.2015 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578    
DF/ 147 /15 školenie: účtovná závierka 138 - - 1.12.2015 PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831    
DF/ 148 /15 výučba AJ 92 3/2014 - 8.7.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 149 /15 PHM 41,91 - - 7.12.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 150 /15 poradenské služby 840 - VO/053/2015 8.12.2015 Oboril František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122    
DF/ 151 /15 dodávka elektriny 11/2015 854,32     8.12.2015 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653    
DF/ 152 /15 oprava a rekonštrukcia kancelárií 118596 25/2015 - 9.12.2015 SOKOL trade spol. s r.o. Husárska 33, Košice 36605735    
DF/ 153 /15 telefónne poplatky 10,19 - - 10.12.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 154 /15 upratovanie 11/2015 226 26/2013  14.12.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 155 /15 prevádzka budovy 952,28 - - 15.12.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 156 /15 prevádzka budovy 455,24 - - 15.12.2015 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 157 /15 hygienický tovar 796,25 - VO/054/2015 17.12.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 158 /15 manipulácia s nábytkom 344 26/2015 VO/039 17.12.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 159 /15 PHM 47,69 - - 18.12.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 160 /15 výučba AJ 138 3/2014 - 18.12.2015 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615    
DF/ 161 /15 2. kniha o zemeračoch 36 - VO/021/2015 18.12.2015 Slovenská spoločnosť geodetov  Koceľova 15, Bratislava  17314453    
DF/ 162 /15 stolná umývačka vr.montáže 544,56 - VO/055/2015 18.12.2015 SURMITA Plus, s.r.o. Oblá 347/5, Košice 36604518    
DF/ 163 /15 mobilné služby  166,84 22-24/2015 - 18.11.2015 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 164 /15 protislnečná okenná fólia 350,06 - VO/056/2015 21.12.2015 RAVAFOL s.r.o. Školská 5, Krupina 43888046    
DF/ 165 /15 horizontálne žalúzie 20ks 709,92 - VO/058/2015 21.12.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská No 44725388    
DF/ 166 /15 kombinované tabule  960 - VO/057/2015 22.12.2015 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464    
DF/ 167 /15 dodávka elektriny 12/2015 913,62 19/2015 - 22.12.2015 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratisla 44187653      
DF/ 168 /15 tepovanie, polymerizácia, čistenie 1168,84 - VO/059/2015 23.12.2015 Ing. Mária Podolská, Integra FS Športová 17, Senec 37694537    
DF/ 169 /15 upratovanie 12/2015 226 26/2013  31.12.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L  Svätý Martin 1924, Senec  43521312    
DF/ 170 /15 PHM 51,19 - - 7.1.2016 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832    
DF/ 171 /15 telefónne poplatky 8,86 - - 11.1.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143    
DF/ 172 /15 cestovné poistenie 29 21/2014Z - 12.1.2016 Generali Slovensko poisťovňa a. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332    
DF/ 173 /15 mobilné služby  156,39 22-24/2015 - 18.1.2016 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, Bratislava  35763469    
DF/ 174 /15 prevádzka budovy 831,18 - - 19.1.2016 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219    
DF/ 175 /15                    
DF/ 176 /15                    
DF/ 177 /15                    
DF/ 178 /15                    
DF/ 179 /15                    
DF/ 180 /15                    
DF/ 181 /15                    
DF/ 182 /15                    

Aktualizované 11.05.2017