Preskočiť na obsah


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Faktúry   Faktúry 2014

Faktúry 2014

Zverejňovanie faktúr za rok 2014
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 7c.  
číslo faktúry popis plnenia celková hodnota plnenia s DPH faktúra k zverejnenej zmluve číslo faktúra k objednávke číslo datum doručenia faktúry obchodné meno, názov dodávateľa miesto podnikania, sídlo dodávateľa identifikačné číslo dodávateľa poznámka
DF/ 1 /14 stravné lístky 5384 29/2013 VO/001/2014 7.1.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 2 /14 4 ks servery 23496 - VO/047/2013 13.1.2014 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, NZ 34104445  
DF/ 3 /14 elektrická energia, 1q 4067,12 - - 14.1.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281  
DF/ 4 /14 havarijné poistenie 277,93 6/2012 - 20.1.2014 Komunálna poisťovňa, a.s.  Štefánikova 17, Bratislava  31595545  
DF/ 5 /14 storno                
DF/ 6 /14 stravné lístky-dobropis 49,6 39/2013 - 31.1.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 7 /14 mobilné služby 29,99 19-20/2013 - 31.1.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 8 /14 PHM 28,47 - - 11.2.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832  
DF/ 9 /14 telefónne poplatky 43,76 - - 11.2.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 10 /14 hospodárske noviny 15,8 - - 11.2.2014 ECOPRESS a.s. Seberíniho 1, Bratislava 31333524  
DF/ 11 /14 upratovanie 1/2014 226 26/2013 - 10.2.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 12 /14 účastnícky poplatok, seminár 38,61 - - 11.2.2014 Spolek zeměměřiču Brno Moravské nám.1, Brno 606554231  
DF/ 13 /14 školenie 59 -   13.2.2014 EDOS-PEM s.t.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229  
DF/ 14 /14 poplatky RTVS 224,06 - - 18.2.2014 RTVS Mlynská dolin, Bratislava 47232480  
DF/ 15 /14 prevádzka budovy 962,68 - - 20.2.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 16 /14 mobilné služby 223,3 19-20/2013 - 19.2.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 17 /14 PHM, diaľničné poplatky 90,9 - - 11.2.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 18 /14 cestovné poistenie 29 2/2014 - 29.1.2014 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332  
DF/ 19 /14 alkoholtester+náustky 100,8 - VO/004/2014 3.3.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 20 /14 Kancelársky tovar 1059,42 - VO/006/2014 5.3.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 21 /14 výučba AJ 184 3/2014 - 5.3.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 22 /14 PHM 104,46 - - 6.3.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Vratislava 31322832  
DF/ 23 /14 výpočtová technika 855,94   VO/008/2014 10.3.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 24 /14 upratovanie 2/2014 226 26/2013 - 12.3.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 25 /14 telefónne poplatky 50,99 - - 12.3.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 26 /14 kurz prvej pomoci 324 - VO/005/2014 13.3.2014 Slovenský červený kríž Pribinova 15, Senec 31773257  
DF/ 27 /14 daň z nehnuteľnosti 2014 1118,88 - - 17.3.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, Bratisla    
DF/ 28 /14 repre 34,2 - VO/010/2014 18.3.2014 Valsesia, s.r.o. Stromová 463/10, Budča 36626031  
DF/ 29 /14 mobilné služby 205,48 19-20/2013 - 19.3.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 30 /14 PHM 43,11 - - 19.3.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 31 /14 výpočtová technika 9342,72 - VO/007/2014 20.3.2014 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, NZ 34104445  
DF/ 32 /14 zabezpečenie rokovania 279,4 - VO/011/2014 19.3.2014 LUX-BS, s.r.o. Jókaiho 32, Komárno 36282901  
DF/ 33 /14 zverejnenie pracovnej ponuky 82,8 - VO/014/2014 24.3.2014 Profesia, spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava 35800861  
DF/ 34 /14 prevádzka budovy 906,53 - - 25.3.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 35 /14 oprava klimatizácie 3570 - VO/013/2014 26.3.2014 SYSI, spol.s.r.o. Eisnerova 17, Bratislava 35902787  
DF/ 36 /14 repre 340 - VO/012/2014 26.3.2014 Mgr.Katarína Deáková A-DEKA Kráľová pri Senci 440 41023196  
DF/ 37 /14 oprava rozvádzačov 450 - VO/009/2014 27.3.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté 30006457  
DF/ 38 /14 notebooky 2ks 1445,76 - VO/007/2014 27.3.2014 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, NZ 34104445  
DF/ 39 /14 multifunkcie 2ks 998,4 - VO/016/2014 28.3.2014 JANUS SK, s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 46560050  
DF/ 40 /14 upratovanie 3/2014 226 26/2013 - 31.3.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 41 /14 čistenie okien 108 26/2013 VO/015/2014 31.3.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 42 /14 konferenčný poplatok 316 - VO/018/2014 1.4.2014 Slovenská spoločnosť geodetov Koceľova 15, Bratislava 17314453  
DF/ 43 /14 stravné lístky 4038,41 29/2013 VO/017/2014 3.4.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 44 /14 elektrická energia, 2q 3645 - - 4.4.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281  
DF/ 45 /14 PHM 123,63 - - 4.4.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 46 /14 výučba AJ 184 3/2014 - 4.4.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 47 /14 telefónne poplatky 31,85 - - 10.4.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 48 /14 mobilné služby 192,38 19-20/2013 - 23.4.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 49 /14 -                
DF/ 50 /14 prevádzka budovy 717,47 - - 28.4.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 51 /14 4x UPS 571,2 - VO/007/2014 28.4.2014 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, NZ 34104445  
DF/ 52 /14 pc príslušenstvo 33,6     28.4.2014 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, NZ 34104445  
DF/ 53 /14 registračný poplatok, Dánsko 150     29.4.2014 VisitAalborg, INSPIRE Att.Lise Sondergaard Jense    
DF/ 54 /14 letenka Viedeň-Kodaň 229,25     30.4.2014 Student Agency, s.r.o. Obchodná 45, Bratislava 44551304  
DF/ 55 /14 vlak Koebenhavn-Aalborg 122,8     30.4.2014 Student Agency, s.r.o. Obchodná 45, Bratislava 44551304  
DF/ 56 /14 výučba AJ 184 3/2014 - 6.5.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 57 /14 2x registračný poplatok, ITAPA 120 23/2014 - 13.5.2014 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637  
DF/ 58 /14 upratovanie 4/2014 226 26/2013 - 14.5.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 59 /14 telefónne poplatky 27,04 - - 14.5.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 60 /14 mobilné služby 215,31 19-20/2013 - 19.5.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 61 /14 revízie el.spotrebičov 591,8 - VO/019/2014 20.5.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté 30006457  
DF/ 62 /14 registrácia domény vugk.sk 21,6 - - 21.5.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 63 /14 ubytovanie 16.6.-20.6.2014 302,75 - VO/024/2014 24.5.2014 VisitAalborg, INSPIRE Att.Lise Sondergaard Jense    
DF/ 64 /14 ubytovanie 3.6.-6.6.2014 97,5 - VO/025/2014 28.5.2014 Hotel KLAR, s.r.o. Ul.1.mája 117, Liptovský Mi 35814471  
DF/ 65 /14 medzinárodné geodetické dni 530 - VO/026/2014 2.6.2014 Slovenská spoločnosť geodetov Koceľova 15, Bratislava 17314453  
DF/ 66 /14 PHM 44,46 - - 4.6.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 67 /14 výučba AJ 184 3/2014 - 6.6.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 68 /14 telefónne poplatky 21,84 - - 12.6.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 69 /14 upratovanie 5/2014 226 26/2013 - 13.6.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 70 /14 PHM 44,76 - - 18.6.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 71 /14 prevádzka budovy 702,72 - - 18.6.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 72 /14 prevádzka budovy 481,66 - - 18.6.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 73 /14 mobilné služby 212.45 19-20/2013 - 20.6.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 74 /14 výučba AJ 138 3/2014 - 2.7.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 75 /14 hygienický tovar 364,56   VO/028/2014 3.7.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 76 /14 -                
DF/ 77 /14 -                
DF/ 78 /14 stravné lístky 673,07 29/2013 VO/29/2013 4.7.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 79 /14 PHM 42,13 - - 4.7.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 80 /14 upratovanie 6/2014 226 26/2013 - 4.7.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 81 /14 elektrická energia, 3q 3645 - - 7.7.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281  
DF/ 82 /14 PHM 55,75 - - 7.7.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 83 /14 telefónne poplatky 23,42 - - 10.7.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 84 /15 -                
DF/ 85 /14 prevádzka budovy 676,96 - - 16.7.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 86 /14 PHM 57,2 - - 21.7.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 87 /14 mobilné služby 232,02 19-20/2013 - 21.7.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 88 /14 stravné lístky 1346,14 29/2013 VO/001/2014 7.1.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 89 /14 výučba AJ 92 3/2014 - 30.7.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 90 /14 upratovanie 7/2014 226 26/2013 - 8.8.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 91 /14 telefónne poplatky 25,07 - - 13.8.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 92 /14 oprava tlačiarní 988,56 - VO/030/2014 25.8.2014 MariCon, s.r.o. V.Clementisa 57/6452, Trna 46274006  
DF/ 93 /14 mobilné služby 209,87 19-20/2013 - 26.8.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 94 /14 školenie 51 -   26.8.2014 EDOS-PEM s.t.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229  
DF/ 95 /14 prevádzka budovy 1498,91 - - 26.8.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 64 /14 kontrola hasiacich prístrojov 81,6 - VO/032/2014 28.8.2014 František Oboril-servis hasiacich Suchánad Parnou 270 22693122  
DF/ 97 /14 výučba AJ 92 3/2014 - 3.9.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 98 /14 stravné lístky 2692,27 29/2013 VO/034/2014 4.9.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 99 /14 zverejnenie pracovnej ponuky 82,8 - VO/035/2014 4.9.2014 Profesia, spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava 35800861  
DF/ 100 /14 revízia hl. istenia 75 - VO/036/2014 27.3.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté 30006457  
DF/ 101 /14 telefónne poplatky 27,6 - - 10.9.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 102 /14 upratovanie 8/2014 226 26/2013 - 12.9.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 103 /14 PHM 22,16 - - 18.9.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 104 /14 mobilné služby 207,59 19-20/2013 - 19.9.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 105 /14 prevádzka budovy 453,58 - - 23.9.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 106 /14 -                
DF/ 107 /14 PHM 50,77 - - 26.9.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 108 /14 -                
DF/ 109 /14 reklamné predmety 350,21 - VO/037/2014 26.9.2014 Ivan Pavucok - PAVIÁN ZÁHRAD Králová pri Senci 46 41748018  
DF/ 110 /14 softvér 402 - VO/039/2014 1.10.2014 AVIR Záhumnice 15, Pezinok 36827631  
DF/ 111 /14 elektrická energia, 4q 3645 - - 2.10.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281  
DF/ 112 /14 publikácia 16 - VO/041/2014 6.10.2014 Slovenská spoločnosť geodetov Koceľova 15, Bratislava 17314453  
DF/ 113 /14 ročné cestovné poistenie 117,45 - - 6.10.2014 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332  
DF/ 114 /14 výučba AJ 184 3/2014 - 9.10.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 115 /14 účastnícky poplatok 310,89 - VO/042/2014 9.10.2014 ARCDATA PRAHA s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749  
DF/ 116 /14 upratovanie 9/2014 226 26/2013 - 10.10.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 117 /14 telefónne poplatky 27,19 - - 10.10.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 118 /14 22.geodetické dni, účastnícky poplatok 260 - VO/044/2014 10.10.2014 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava 31749348  
DF/ 119 /14 ubytovanie 252 - VO/045/2014 13.10.2014 Panoráma hotel šport, a.s. Uhoľná 1, Žilina 36430641  
DF/ 120 /14 školenie - elektronické trhovisko 64 - VO/048/2014 16.10.2014 EDOS-PEM s.t.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229  
DF/ 121 /14 oprava školiaceho strediska 1/2 7260 - VO/040/2014 17.10.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská No 44725388  
DF/ 122 /14 registračný poplatok, ITAPA 76,8 - VO/050/2014 17.10.2014 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637  
DF/ 123 /14 prevádzka budovy 1415,97 - - 17.10.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 124 /14 spotrebný materiál pre tlačiarne 2499,36   VO/046/2014 24.10.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 125 /14 skartovač DAHLE 41514 1056   VO/043/2014 27.10.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 126 /14 stravné lístky 3365,34 29/2013 VO/052/2014 28.10.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 127 /14 školenie - elektronické trhovisko 69 - VO/057/2014 4.11.2014 PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831  
DF/ 128 /14 školenie - verejné obstarávanie 118 - VO/058/2014 4.11.2014 PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831  
DF/ 129 /14 PHM 108,59 - - 4.11.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 130 /14 mobilné služby 260,08 19-20/2013 - 5.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 131 /14 školenie-novela zákona o DPH 118 - - 6.11.2014 PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831  
DF/ 132 /14 školenie-odpisovanie majetku 118 - - 6.11.2014 PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831  
DF/ 133 /14 školenie-účtovná závierka 138 - - 6.11.2014 PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831  
DF/ 134 /14 telefónne poplatky 22,1 - - 11.11.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 135 /14 výučba AJ 184 3/2014 - 11.11.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 136 /14 vysávač Karcher s prísl. 365,15 - VO/055/2014 13.11.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 137 /14 upratovanie 10/2014 226 26/2013 - 13.11.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 138 /14 výmena hl.ističa 120 - VO/051/2014 18.11.2014 Norbert Valentín Dolné Janíky 294 47122587  
DF/ 139 /14 upratovanie po stavebných prácach 50 26/2013 VO/054/2014 20.11.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 140 /14 mobilné služby 223,22 19-20/2013 - 20.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 141 /14 PHM 93,87 - - 20.11.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 142 /14 oprava školiaceho strediska 2/2 7352,64 - VO/040/2014 21.11.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská No 44725388  
DF/ 143 /14 prevádzka budovy 618,82 - - 24.11.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 144 /14 cestovné poistenie 29 21/2014 - 24.11.2014 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332  
DF/ 145 /14 ubytovanie Beograd 190 - VO/064/2014 25.11.2014 Forum-Inžinjering d.o.o. Nušiceva 16, Beograd 100119972  
DF/ 146 /14 protislnečná fólia 346,7   VO/046/2014 26.11.2014 RAVAFOL s.r.o. Školská 5, Krupina 43888046  
DF/ 147 /14 repre+gravír 276   VO/063/2014 26.11.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 148 /14 servis klimatizačných zariadení 420   VO/049/2014 27.11.2014 Szabo Roman Beňadická 3, Bratislava 22668811  
DF/ 149 /14 oprava sociálnych zariadení 1/2 10692 22/2014 - 28.11.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská No 44725388  
DF/ 150 /14 chladnička 40l 121 - - 28.11.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Brati 35950226  
DF/ 151 /14 GPS navigácia 299 - - 28.11.2014 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Brati 35950226  
DF/ 152 /14 upratovanie 11/2014 226 26/2013 - 8.12.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 153 /14 Geomedia WebMap Essentials 23414,4 - VO/067/2014 8.12.2014 G-BASE s.r.o. Trenčianska 53/B, Bratislava 45377600  
DF/ 154 /14 vstupenky 204 - VO/070/2014 8.12.2014 JVS GROUP s.r.o. Slavíkova 1744/22, Praha 25865005  
DF/ 155 /14 PHM 161,02 - - 8.12.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 156 /14 PHM 49,45 - - 8.12.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 157 /14 publikácia 23 - - 8.12.2014 Slovenská spoločnosť geodetov Koceľova 15, Bratislava 17314453  
DF/ 158 /14 PHM 51,29 - - 8.12.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 159 /14 výučba AJ 138 3/2014 - 9.12.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 160 /14 diskrétne obálky 229,2 - VO-072/2014 9.12.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 161 /14 telefónne poplatky 20,81 - - 10.12.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 162 /14 Kokeš/LAN 4080 - VO/069/2014 12.12.2014 CGS, s.r.o. Sasinkova 14, Bratislava 698202  
DF/ 163 /14 kancelársky nábytok 6509 - VO/053/2014 11.12.2014 ANDI, s.r.o. Majerníkova 9, Bratislava 45603065  
DF/ 164 /14 PZP 117,9 6/2012 - 15.12.2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava 31595545  
DF/ 165 /14 nábytok pre konferenčnú miestnosť 2330,38 - VO/062/2014 15.12.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45, Bratislav 35937548  
DF/ 166 /14 ozvučenie v školiacej miestnosti 2673,3 - VO/066/2014 17.12.2014 Pavol Goldstein Jána Smreka 11, Bratislava 46502815  
DF/ 167 /14 prevádzka budovy 972,95 - - 17.12.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 168 /14 kľúčový systém 995 - VO/076/2014 18.12.2014 Jozef Novák - MaMiDa Romanova 5, Bratislava 37412892  
DF/ 169 /14 výučba AJ 92 3/2014 - 18.12.2014 Ruth Ester Zorvan Krokusová 14200/4, Bratisla 47209615  
DF/ 170 /14 rokovacie stoličky so stolíkom 393,6 - VO/065/2014 19.12.2014 5PL, s.r.o. Galvaniho 8, Bratislava 44419899  
DF/ 171 /14 manipulácia s nákladom 159,84 - VO/073/2014 19.12.2014 P.J.Servis, s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava 44488980  
DF/ 172 /14 dochádzkový systém 4046,28 - VO/074/2014 19.12.2014 BIOMETRIC spol. s r.o. Rovniakova 2, Bratislava 43874801  
DF/ 173 /14 bezdrôtový HDMI prenos 615 - VO/075/2014 19.12.2014 Pavol Goldstein Jána Smreka 11, Bratislava 46502815  
DF/ 174 /14 oprava sociálnych zariadení 2/2 10692 22/2014 - 19.12.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská No 44725388  
DF/ 175 /14 architektonicko-projekčno-poradenské služby 1080 - VO/047/2014 23.12.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská No 44725388  
DF/ 176 /14 hygienický tovar 534,42   VO/077/2014 19.12.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 177 /14 opierky na nohy 378   VO/078/2014 26.11.2014 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 178 /14 upratovanie po stavebných prácach 655 26/2013 VO/065/2014 31.12.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 179 /14 upratovanie 12/2014 226 26/2013 - 31.12.2014 Vendelín Škorvaga D.N.L Svätý Martin 1924, Senec 43521312  
DF/ 180 /14 elektrická energia, vyúčtovanie -191,78 - - 31.12.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281  
DF/ 181 /14 mobilné služby 207,49 19-20/2013 - 31.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 182 /14 PHM 57,82 - - 7.1.2014 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 134 /14 telefónne poplatky 17,93 - - 11.11.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 184 /14 mobilné služby 206,65 19-20/2013 - 19.1.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  

Aktualizované 11.05.2017