Preskočiť na obsah


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Faktúry   Faktúry 2013

Faktúry 2013

Zverejňovanie faktúr za rok 2013
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 7c.  
číslo faktúry popis plnenia celková hodnota plnenia s DPH faktúra k zverejnenej zmluve číslo faktúra k objednávke číslo datum doručenia faktúry obchodné meno, názov dodávateľa miesto podnikania, sídlo dodávateľa identifikačné číslo dodávateľa poznámka
DF/ 1 /13 vložné na seminár GIS 213,29 - - 4.1.2013 Vysoká škola Báňská Tř. 17.listopadu, Ostrava 61989100  
DF/ 2 /13 zálohová platba ZSE 3645,06 - - 17.1.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 35823551  
DF/ 3 /13 PHM 42,91 - - 14.1.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 4 /13 predplatné 62,8 - - 18.1.2013 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503  
DF/ 5 /13 doúčtovanie predplatného  11,3 - - 18.1.2013 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503  
DF/ 6 /13 cestovné poistenie 29 -   18.1.2013 Generali Slovensko, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332  
DF/ 7 /13 cestovné poistenie 29 -   18.1.2013 Generali Slovensko, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratisl 35709332  
DF/ 8 /13 havarijné poistenie 277,93 6/2012 - 23.1.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava 31595545  
DF/ 9 /13 stravné lístky 6311,6 25/2011 1/2013 24.1.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 10 /13 PHM 228,65 - - 8.2.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 11 /13 VTS-Geodézia 34,82 - - 18.2.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 12 /13 prevádzka budovy 1084,36 - - 19.2.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 13 /13 mobilné služby 182,99 11/2011 - 19.2.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 14 /13 notebook+príslušenstvo 1469,42 - VO/002-3/2013 20.2.2013 Henrich Sonnenschein-ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931  
DF/ 15 /13 regále 615,24 - VO/049/2012 25.2.2013 3P Plus, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 16 /13 kancelárske potreby 225,3 - VO/004/2013 26.2.2013 3P Plus, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 17 /13 upratovanie interiérov 317,28 9/2011 - 26.2.2013 STRABAG Property and Facility S Dunajská 32, Bratislava 36361127  
DF/ 18 /13 RTVS- úhrady za služby 223,96 - - 28.2.2013 Rozhlas a televízia Slovenska Mylnská dolina, Bratislava 47232480  
DF/ 19 /13 kancelárske potreby 52,86 - VO/007/2013 26.2.2013 3P Plus, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 20 /13 školenie - údržba požiarnych uzáverov 120 - VO/005/2013 11.3.2013 LARK, s.r.o. Štefánikova, Koliba 321/32, 36443565  
DF/ 21 /13 ext.disk+softvér 762,71 - VO/008/2013 12.3.2013 AGEM computers, s.r.o. Panónska 42, Bratislava 35692715  
DF/ 22 /13 notebook+príslušenstvo 775,14 - VO/009/2013 20.2.2013 Henrich Sonnenschein-ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931  
DF/ 23 /13 VTS-Geodézia 36,28 - - 13.3.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 24 /13 práce na oprave osvetlenia a svetelnej elektroinštalácie v kanceláriach VÚGK 5617,52 - VO/011/2013 18.3.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor Baka 263 40285723  
DF/ 25 /13                  
DF/ 26 /13 prevádzka budovy 913,37 - - 19.2.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 27 /13 upratovanie interiérov 519,14 9/2011 - 26.2.2013 STRABAG Property and Facility S Dunajská 32, Bratislava 36361127  
DF/ 28 /13 software 3083,22 - VO/010/2013 20.3.2013 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631  
DF/ 29 /13 mobilné služby 171,33 11/2011 - 21.3.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 30 /13 radiátory, 37 kusov 3982,51 - VO/012/2013 21.3.2013 IN Architecture s.r.o. Bačíkova 325/12, Košice 44725388  
DF/ 31 /13 prevádzka budovy 779,36 - - 19.2.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 32 /13 zimné pneu, 2ks 217,7 - VO/014/2013 21.3.2013 AZ pneu s.r.o. Vojtaššákova 616, Tvrdošín 44912951  
DF/ 33 /13 daň z nehnuteľnosti 1118,88 - - 26.3.2013 Hlavné mestSR Bratislava Primaciálne nám.1    
DF/ 34 /13 internet 1,02 4/2013 - 26.3.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 35 /13 oprava a montáž elektroinštalácie 9760,42 - VO/013/2013 26.3.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Cs Baka 263 40285723  
DF/ 36 /13 zapojenie slaboprúdových rozvodov 483,9 - VO/015/2013 28.3.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Cs Baka 263 40285723  
DF/ 37 /13 účastnícky poplatok, seminár 27,4 - - 2.4.2013 Spolek zeměměřiču Brno Moravské nám.1, Brno 606554231  
DF/ 38 /13 upratovanie interiérov 300 - VO/006/2013 3.4.2013 Benlux 1, s.r.o. Súmračná 15, Bratislava 44927304  
DF/ 39 /13 manipulácia s nákladom 80,3 - VO/038A/2012 3.4.2013 Študentský servis Staré grunty 36, Bratislava 31730663  
DF/ 40 /13 elektrická energia 3645,06 - - 8.4.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 35823551  
DF/ 41 /13 PHM 64,67 - - 14.1.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 42 /13 VTS-Geodézia 41,58 - - 16.4.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 43 /13 účastnícky poplatok, seminár 390 - - 19.4.2013 Slovenská spoločnosť geodetov Chlumeckého 4, Bratislava 17314453  
DF/ 44 /13                  
DF/ 45 /13 mobilné služby 196,33 11/2011 - 22.4.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 46 /13 upratovanie interiérov 250 - VO/016/2013 6.5.2013 Benlux 1, s.r.o. Súmračná 15, Bratislava 44927304  
DF/ 47 /13 konferencia Geoinformace 90,32 - - 7.5.2013 Česká asociace pro geoinformat Novotného lávka 5, Praha 65999371  
DF/ 48 /13 PHM 68,88 - - 10.5.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 49 /13 VTS-Geodézia 40,03 - - 13.5.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 50 /13 špecializovaný kurz 92 6/2013 - 14.5.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 51 /13 zverejnenie pracovnej ponuky 82,8 - VO/018/2013 15.5.2013 Profesia, s.r.o. Pribinova 25, Bratislava 35800861  
DF/ 52 /13 prevádzka budovy 807,57 - - 22.5.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 53 /13 registrácia domény 21,6 - - 23.5.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 54 /13 mobilné služby 182,59 11/2011 - 28.5.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 55 /13 upratovanie interiérov 250   VO/017/2013 5.6.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 56 /13 špecializovaný kurz 184 6/2013 - 5.6.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 57 /13 stravné lístky 631 25/2011 VO/019/2013 5.6.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 58 /13 PHM 51,35 - - 10.6.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 59 /13 VTS-Geodézia 25,92 - - 12.6.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 60 /13 školenie - podlimitné zákazky 69 - - 11.6.2013 Proeko BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831  
DF/ 61 /13 mobilné služby 224,9 11/2011 - 20.6.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 62 /13 PC príslušenstvo 70,99 - VO/023/2013 1.7.2013 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 27082440  
DF/ 63 /13 upratovanie interiérov 250   VO/020/2013 14.7.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 64 /13 stravné lístky 1893,48 25/2011 VO/022/2013 5.6.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 65 /13 prevádzka budovy 572,9 - - 8.7.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 66 /13 zálohová platba ZSE 3645,06 - - 4.7.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 35823551  
DF/ 67 /13 špecializovaný kurz 230 6/2013 - 8.7.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 68 /13 mobilné služby 195,35 11/2011 - 22.7.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 69 /13 VTS-Geodézia 36,6 - - 24.7.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 70 /13 súdny poplatok 16,5              
DF/ 71 /13 upratovanie interiérov 250   VO/021/2013 1.8.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 72 /13 prevádzka budovy 487,2 - - 19.8.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 73 /13 špecializovaný kurz 92 6/2013 - 12.8.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 74 /13 PHM 135,08 - - 12.8.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 75 /13 obchodný modul (3.Pilot) 47040 11/2012 - 13.8.2013 Intergraph CS s.r.o. Prosecká 851-64, Praha CZ44796650  
DF/ 76 /13 VTS-Geodézia 32,56 - - 26.8.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 77 /13 mobilné služby 184,25 28/2012 - 21.8.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 78 /13 stravné lístky 1893,48 25/2011 VO/024/2013 31.7.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 79 /13 upratovanie interiérov 250   VO/025/2013 3.9.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 80 /13 prevádzka budovy 500,14 - - 3.9.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 81 /13 kontrola hasiacich prístrojov 99,6 - VO/026/2013 3.9.2013 Oboril František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122  
DF/ 82 /13 stravné lístky -6,2 25/2011 dobropis 5.9.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 83 /13 stravné lístky -768,8 25/2011 dobropis 5.9.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 84 /13 stravné lístky 2015,64 25/2011 VO/028/2013 5.9.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 85 /13 VTS-Geodézia 34,06 - - 13.9.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 86 /13 kancelárske potreby 564 - VO/029/2013 23.9.2013 3P Plus, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 87 /13 prevádzka budovy 479,41 - - 23.9.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 88 /13 kúrenárske práce 2775 - VO/031/2013 23.9.2013 Jozef Vollek, kúrenár Jeseniova 22, Bratislava 11691310  
DF/ 89 /13 mobilné služby 205,36 28/2012 - 23.9.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 90 /13 ročné zúčtovanie VŠZP 1231,12 - - 23.9.2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa Ružová dolina 10, Bratislava 35937874  
DF/ 91 /13 PHM 77,54 - - 24.9.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 92 /14                  
DF/ 93 /15                  
DF/ 94 /13 servis klimatizácie 300 - VO/030/2013 2.10.2013 Szabo Roman Beňadická 3, Bratislava 22668811  
DF/ 95 /13 ročné poistné 117,45 - VO/034/2013 4.10.2013 Generali  Lamačská cesta 1815, Bratisl 35709332  
DF/ 96 /13 upratovanie interiérov 250   VO/027/2013 4.10.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 97 /13 zálohová platba ZSE 3645,06 - - 4.10.2013 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 35823551  
DF/ 98 /13 stravné lístky 1343,76 25/2011 VO/033/2013 5.9.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 99 /13 špecializovaný kurz 230 6/2013 - 8.10.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 100 /13 darčekové predmety 228,92 - VO/036/2013 10.10.2013 Sketch, s.r.o. Tomášikova 26, Bratislava 35877529  
DF/ 101 /13 PHM 73,64 - - 11.10.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 102 /13 VTS-Geodézia 32,14 - - 11.10.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 103 /13 školenie 56 - VO/035/2013 7.10.2013 Edos-Pem, s.r.o. Tematínska 4. Bratislava 36287229  
DF/ 104 /13 darčekové predmety 51,5 - VO/037/2013 14.10.2013 Valsesia, s.r.o. Stromová 463/10, Budča 36626031  
DF/ 105 /13 prevádzka budovy 485,16 - - 21.10.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 106 /13 PHM 86,29 - - 21.10.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 107 /13 toner 57 - VO/038/2013 15.10.2013 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 108 /13 seminár 130 - VO/038/2013 7.10.2013 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava 31749348  
DF/ 109 /13 mobilné služby 216,43 28/2012 - 22.10.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 110 /13 kontrola el.spotrebičov 332,1 - VO/039/2013 30.10.2013 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté 30006457  
DF/ 111 /13 stravné lístky 1343,76 25/2011 VO/042/2013 5.11.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 112 /13 mobilné služby 0,74 19/2013 - 21.11.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 113 /13 upratovanie interiérov 250   VO/032/2013 7.11.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 114 /13 PHM 91,46 - - 8.11.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 112 /13 mobilné služby 0,74 19/2013 - 4.11.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 116 /13 VTS-Geodézia 29,34 - - 12.11.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 117 /13 špecializovaný kurz 92 6/2013 - 15.11.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 118 /13 prevádzka budovy 1642,13 - - 21.11.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 119 /13 rozšírenie funkcií obchodného modulu 17220 11/2013 - 28.11.2013 Intergraph CS, s.r.o. Prosek Point, Prosecká 851/ 44796650  
DF/ 120 /13 stravné lístky 1343,76 25/2011 VO/046/2013 3.12.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislav 31396674  
DF/ 121 /13 upratovanie interiérov 250   VO/032/2013 4.12.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 122 /13 špecializovaný kurz 46 6/2013 - 6.12.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 123 /13 kancelársky materiál 114 - VO/045/2013 6.12.2013 TRIPSY, s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464  
DF/ 124 /13 PHM 60,13 - - 10.12.2013 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832  
DF/ 125 /13 VTS-Geodézia 32,51 - - 10.12.2013 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 126 /13 prevádzka budovy 944,01 - - 13.12.2013 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  
DF/ 127 /13 PZP ford focus 117,9 25/2006 - 13.12.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava 31595545  
DF/ 128 /13 lekárska prehliadka 440 - VO/043/2013 18.12.2013 NOVAPHARM, s.r.o. Šancová 110, Bratislava 35768568  
DF/ 129 /13 špecializovaný kurz 92 6/2013 - 20.12.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976  
DF/ 130 /13 mobilné služby 175,9 19/2013 - 30.12.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 131 /13 kanc.materiál-náhradné plnenie 855 - VO/048/2013 30.12.2013 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislav 36824798  
DF/ 132 /13 vstupenky 100 - VO/45A/2013 30.12.2013 Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, Bratislava 35717076  
DF/ 133 /13 upratovanie interiérov 250   VO/044/2013 31.12.2013 Branislav Tullala- Ben Lux Súmračná 15, Bratislava 32097239  
DF/ 134 /13 elektrická energia -15,2 - 22/2004 8.1.2014 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 35823551  
DF/ 135 /13 obchodný modul (fáza 5.) 54180 11/2012 - 7.1.2014 Intergraph CS s.r.o. Prosecká 851-64, Praha CZ44796650  
DF/ 136 /13 VTS-Geodézia 31,96 - - 14.1.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35765143  
DF/ 137 /13 mobilné služby 172,4 19/2013 - 20.1.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  
DF/ 138 /13 prevádzka budovy 981,44 - - 20.1.2014 Geodetický a kartografický ústav Chlumeckého 4, Bratislava 17316219  

Aktualizované 11.05.2017