Preskočiť na obsah


11. Osobitná odborná spôsobilosť

ÚGKK SR v súlade so zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov zabezpečuje kvalifikačné skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti. V roku 2016 sa konali štyri kvalifikačné skúšky, v ktorých uspelo 18 uchádzačov.

Aktualizované 05.02.2017