Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2016   1. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM

1. Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných VKM

Technológia zavedená do praxe 01.05.2013 umožnila presné evidovanie číselných výsledkov meraní vykonaných aj v priestoroch s dokumentovanou nečíselnou VKM (mapy s najnižšou kvalitou presnosti). V roku 2016 sa podarilo zapracovať všetky číselné výsledky meraní zapísaných do KN spolu s listinou vo zvyšných 98 katastrálnych územiach (k. ú.) s VKMi z celkového počtu 484 k. ú. Súčasne sa v roku 2016 podarilo zapracovať všetky číselné výsledky zapísané do katastra vo zvyšných 188 k. ú. SPM z celkového počtu 1774 k. ú. Katastrálne odbory okresných úradov (KO OÚ) zároveň evidujú zistené nesúlady v SPM a postupne ich odstraňujú. Táto činnosť je však mimoriadne náročná a vyžaduje si súčinnosť tak s vlastníkmi, ako aj so zhotoviteľmi geodetických a kartografických prác. Ukončenie tejto časovo a odborne náročnej úlohy možno považovať za ďalší zásadný míľnik v oblasti spravovania SGI KN.

Aktualizované 05.02.2017