Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2015   6. Rozšírenie funkčnosti Softvéru na analýzu číselných výsledkov v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - štatistiky

6. Rozšírenie funkčnosti Softvéru na analýzu číselných výsledkov v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - štatistiky

VÚGK na objednávku ÚGKK SR rozšíril funkcionalitu aplikácie na vyhodnocovanie funkčnosti zadefinovanej technológie spravovania súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (SGI), ktorá umožňuje sledovať vývoj digitalizácie a aktualizácie súborov VKM, VMUO a SPM s najvyššou možnou úrovňou podrobnosti (parcela a lomový bod). Touto aplikáciou ÚGKK SR sleduje pohyb (nárast) v počte lomových bodov hraníc pozemkov, ktoré sú odmerané a evidované vo VKM s uspokojivou presnosťou (cca 32,9 miliónov bodov), čo predstavuje ročný nárast o 3 milióny lomových bodov. Počet nečíselných (digitalizovaných) bodov (nižšia kvalita presnosti) dosiahol koncom roka 2014 počet 20,7 milióna bodov (úbytok 1,7 milióna bodov). Táto aplikácia umožňuje sledovať kódy kvality jednotlivých podrobných bodov a spolu s kombináciou čísel bodov umožňuje sledovať počet parciel s vyhovujúcou presnosťou určenia hranice celých pozemkov. Táto štatistika ukazuje, že počet pozemkov, ktorých hranica je zmeraná s vyhovujúcou presnosťou a vo VKM evidovaná sa v roku 2015 zvýšil z 4 262 087 parciel na 4 710 985 (z úhrnného počtu 7 495 694 parciel registra C pokrývajúcich územie SR). Nárast predstavuje 448 898 parciel.

 

Aktualizované 03.02.2016