Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   9. Elektronické poskytovanie údajov súboru popisných a geodetických informácií pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác

9. Elektronické poskytovanie údajov súboru popisných a geodetických informácií pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác

Dňom 15.10.2014 zabezpečil ÚGKK SR prostredníctvom VÚGK rozšírenie funkcionality súčasného informačného systému katastra nehnuteľností o možnosť poskytovať údaje o parcelách zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností vo výmennom formáte „FUVI“. KO OÚ majú možnosť poskytovať zhotoviteľom geodetických a kartografických prác komplexné údaje o parcelách na základe plošného výberu zvoleného v systéme SKM v elektronickej forme.

 

Aktualizované 28.04.2015