Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   8. Aplikácia "Textové súbory geometrického plánu" (TSGP)

8. Aplikácia "Textové súbory geometrického plánu" (TSGP)

ÚGKK SR zabezpečil aplikáciu TSGP na generovanie výkazu výmer geometrického plánu vo formáte XML ako službu pre zhotoviteľov geodetických a kartografických prác. Aplikácia garantuje korektné vytvorenie povinnej súčasti operátu geometrického plánu, čím vytvára predpoklady na využiteľnosť podkladov na aktualizáciu súboru popisných informácii. TSGP zároveň slúži na tvorbu textových súborov geometrického plánu a záznamu podrobného merania zmien ako sú popisové pole, výkaz výmer (podľa zvolenej šablóny) a protokol o kontrole, čím sa výrazne zjednoduší tvorba operátu geometrického plánu. Aplikácia je bezplatne prístupná na webovom sídle úradu.

 

 

 

Aktualizované 28.04.2015