Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   6. Softvér na analýzu číselných výsledkov v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - štatistiky

6. Softvér na analýzu číselných výsledkov v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností - štatistiky

VÚGK na objednávku ÚGKK SR spracoval aplikáciu na vyhodnocovanie funkčnosti zadefinovanej technológie spravovania súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (SGI), ktorá umožňuje sledovať vývoj digitalizácie a aktualizácie súborov VKM, VMUO a SPM s najvyššou možnou úrovňou podrobnosti (lomový bod a parcela). Touto aplikáciou ÚGKK SR sleduje pohyb (nárast) v počte lomových bodov hraníc pozemkov, ktoré sú odmerané a evidované vo VKM s uspokojivou presnosťou (cca 30 miliónov bodov), čo predstavuje ročný nárast o 2,15 milióna lomových bodov. Počet nečíselných (digitalizovaných) bodov (nižšia kvalita presnosti) dosiahol koncom roka 2014 počet 22,4 milióna bodov. Táto aplikácia umožňuje sledovať kódy kvality jednotlivých podrobných bodov a spolu s kombináciou čísel bodov umožňuje sledovať počet parciel s vyhovujúcou presnosťou určenia hranice celej parcely. Táto štatistika ukazuje, že počet parciel, ktorých hranica je zmeraná s vyhovujúcou presnosťou a vo VKM evidovaná sa v roku 2014 zvýšil z 3 371 702 parciel na 4 262 087 (z úhrnného počtu 7 287 632 parciel registra C pokrývajúcich územie SR). Nárast predstavuje 890 385 parciel.

Aktualizované 28.04.2015