Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   16. Vydávanie výpisov z listu vlastníctva na právne účely prostredníctvom Integrovaných obslužných miest (IOM) prevádzkovaných Slovenskou poštou

16. Vydávanie výpisov z listu vlastníctva na právne účely prostredníctvom Integrovaných obslužných miest (IOM) prevádzkovaných Slovenskou poštou

ÚGKK SR vytvoril technické a metodické predpoklady na vydávanie výpisov z LV prostredníctvom Slovenskej pošty, čím posunul svoje služby bližšie k občanovi. Dňa 30.11.2014 bola ukončená pilotná prevádzka a vydávanie výpisov z LV je v súčasnosti v ostrej prevádzke. O výpis z LV je možné požiadať na 300 špecializovaných pracoviskách pôšt s označením „e.so“. Výpis z LV vydaný na pošte je verejnou listinou použiteľnou na právne úkony.

Aktualizované 28.04.2015