Preskočiť na obsah


9. Registre obnovenej evidencie pozemkov

K 01.01.2014 bolo v katastri nehnuteľností evidovaných 3559 územných technických jednotiek, ktorými sú katastrálne územia. Pre účely zostavovania obnovenej evidencie k pôvodným pozemkom sa zostavujú od roka 1995 príslušné registre, ktoré spracúvajú zmluvné subjekty, pričom správnym orgánom je podľa zákonom NR SR č. 180/1995 Z. z. stanovenej kategorizácie katastrálny, alebo pozemkový odbor okresného úradu. Vďaka ústretovému postoju a akceptovaniu dôležitosti a potrebnosti dokončenia tejto úlohy zo strany vlády SR sa v roku 2013 podarilo dokončiť registre v 230 katastrálnych územiach, čo je zatiaľ najviac dokončených registrov v jednom kalendárnom roku. K 01.01.2014 je potrebné register obnovenej evidencie pozemkov dohotoviť ešte v 258 katastrálnych územiach, čím bude celá úloha zavŕšená.

 

Aktualizované 14.07.2014