Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013   4. Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností úradom práce v režime on-line

4. Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností úradom práce v režime on-line

ÚGKK SR v roku 2013 vytvoril prostredníctvom svojej organizácie - Geodetického a kartografického ústavu 118 časovo neobmedzených a z pohľadu vyhľadávania údajov nad celým územím Slovenskej republiky údajovo nelimitovaných pripojení úradov práce na katastrálny portál. Táto možnosť on-line čerpania údajov úradmi práce má nevyčísliteľný prínos pri poskytovaní príspevkov na bývanie, pretože ušetrí desaťtisícom poberateľov príspevku cestu na pracovisko katastra a jej dôsledkom sú výrazné administratívne úspory pre samotné úrady práce, ako aj pre katastrálne odbory okresných úradov.

 

 

 

Aktualizované 12.08.2014