ÚGKK SR

1. Nové služby pre geodetické činnosti

V rámci zlepšovania služieb pre geodetov boli v uplynulom roku sprístupnené na rezortnom portáli Elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) nové „Služby pre geodetické činnosti“, ktoré integrujú nasledovné 3 služby:

  • podklady pre geometrické plány (GP),
  • kontrola elektronických podkladov na aktualizáciu KN,
  • kvalita výmery parcely v SPI. 

 

Služby sú prístupné po prihlásení na Portáli ESKN pre všetkých geodetov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu geodeta a vybraných pracovníkov katastrálnych odborov okresných úradov. Údaje na portáli sú aktualizované na dennej báze.

https://kataster.skgeodesy.sk/

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 01.03.2019