Obnova katastrálneho operátu

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.

10.05.2019

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Hriňová - intravilán II. Etapa, okres Detva

29.10.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Malý Kýr, obec Veľký Kýr, okres Nové Zámky

26.10.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Borovce, okres Piešťany

09.07.2018

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Vyšná Hutka, okres Košice - okolie

19.05.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v obci Kechnec v katastrálnom území Kechnec

18.04.2018

Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Hriňová - intravilán I. Etapa, okres Detva

15.03.2018

Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Milhosť, okres Košice-okolie

01.03.2018

Oznámenie o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte a výzva na súčinnosť v katastrálnom území Hriňová, okres Detva

02.03.2017

Oznámenie o vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Chvalová, okres Revúca

24.01.2017

Oznámenie o vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu v katastrálnom území Nižná Hutka, okres Košice – okolie

16.01.2017

Oznámenie o pozastavení  zápisov vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania o obnove katastrálneho operátu v katastrálnom území Nižná Hutka, okres Košice – okolie

Prehľady podľa krajov:

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 13.05.2019