Lustrácie

Vyhľadávanie údajov z ISKN  podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej  osoby (Lustrácia)

Dňom 18.09.2017 vykonáva lustráciu Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

http://www.gku.sk/gku/aktuality/vyhladavanie-udajov-z-databazy-informacneho-systemu-katastra-nehnutelnosti.html

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 19.09.2017