Preskočiť na obsah


Verejné obstarávania

Smernica č. 1/2011, ktorou sa upravuje použitie metód a postupov verejného obstarávania

Rok 2013

Plán verejného obstarávania na rok 2013

Zverejňovanie zákaziek v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Rok 2012

Plán verejného obstarávania na rok 2012

Čistiace a upratovacie služby

Oznámenie 00741-WYS

Zápisnica z vyhodnocovania súťažných ponúk

Oznámenie o výsledku

Bezpečnostná signalizácia SK B.Bystrica, SK Poltár, SK Rimavská Sobota, SK Veľký Krtíš a SK Zvolen

Výzva na predloženie ponuky

Prieskum a výber 

Oznámenie o výsledku - ELS MONT

Oznámenie o výsledku - SK SPIN

Dodávka tonerov do PC tlačiarní, faxových a kopírovacích zariadení vrátane rozvozu na jednotlivé správy katastra

Výzva na predloženie ponuky

Prieskum a výber  

Oznámenie o výsledku - ŠEVT

Oznámenie o výsledku - WEGA MAX

Oznámenie o výsledku - AKKA TOP

Rok 2011

 

Názov obstarávania: Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

Zverejnené: 15.8.2011

Súťažné podklady ku zákazke si môžete stiahnuť tu.

Opis obstarávania: Zostavenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení a súvisiacich platných predpisov. ROEP sa bude zostavovať osobitne pre každé katastrálne územie a to je samostatnou časťou predmetu obstarávania.

Správa o zverejnení opravy vo vestníku 

Č.spisu/podacie číslo: 7774/2011

Redakčná oprava k oznámeniu bola zverejnená vo vestníku dňa 1. 9. 2011 v časti "Redakčné opravy".

Vysvetlenie Súťažných podkladov (Zverejnené 19.9.2011)

Rok 2009

 

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka) 1VS/2009
Zverejnená: 9.11.2009    Ukončená: 21.1.2010

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka) 2VS/2009
Zverejnená: 9.11.2009    Ukončená: 21.1.2010

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka) 3VS/2009
Zverejnená: 9.11.2009    Ukončená: 1.2.2010

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka) 4VS/2009
Zverejnená: 9.11.2009    Ukončená: 21.1.2010
 
Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka) 5VS/2009
Zverejnená: 9.11.2009    Ukončená: 21.1.2010
 

Aktualizované 20.09.2013