ÚGKK SR

10. Aktualizácia Elektronického terminologického slovníka

V roku 2014 bola zriadená Terminologická komisia ako poradný orgán predsedníčky ÚGKK SR na posudzovanie a tvorbu slovenskej terminológie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra. Následne v roku 2015 bola na webovom sídle ÚGKK SR sprístupnená testovacia verzia elektronickej podoby Terminologického slovníka. Odvtedy prešiel elektronický slovník mnohými pozitívnymi technickými zmenami a je priebežne aktualizovaný, pričom ku koncu roku 2017 obsahoval už cca 1000 termínov. Slovník umožňuje jednoduché vyhľadávanie hesiel podľa abecedy. Cieľom tejto služby je prispieť k zjednoteniu a správnemu používaniu odborných termínov vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v interných predpisoch, ktorých vydavateľom alebo spoluvydávateľom je ÚGKK SR.

Link na terminologický slovník

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 27.02.2018