Preskočiť na obsah


Podlimitné zákazky

ROK 2014

§ 9 ods.9

Zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

27.01.2014  

PT_01/2014 - Oprava a údržba vozového parku

ROK 2013
 

§ 9 ods.9

Zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13.12.2013

PT_14/2013 Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na ,,HW kľúč s licenciami – Kokeš“ s predpokladanou hodnotou 2 424,00 EUR s DPH, firme: GEPRO spol. s r.o., Štefániková 52, 150 00 Praha 5

05.12.2013   PT_13/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - Softvérový balík pre časové účtovníctvo a ľudské zdroje 
05.12.2013   PT_12/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - Softvérový balík na komunikáciu s verejnosťou 
05.12.2013   PT_11/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - Služby na vývoj softvéru pre účtovníctvo 
05.12.2013   PT_10/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní   - Technická podpora hardwaru 
05.12.2013   PT_09/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  - Úprava web sídla ÚGKK 
05.12.2013   PT_08/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  - Aplikačná a systémová podpora pre zálohovací systém ÚGKK 
05.12.2013  PT_07/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  - Softvérová podpora 
11.11.2013 PT_06/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - Meracia geodetická technika
04.11.2013 PT_05/2013 - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na poskytovanie vzdelávacích služieb
15.10.2013 PT_04/2013 - Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku na dodanie tovaru „ Tonery“    
15.10.2013 PT_03/213 Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku na dodanie tovaru „ Kancelárske potreby“    
30.08.2013

PT_02/2013 Oznámenie o výsledku obstarania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác - Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie na objekte ÚGKK SR

28.08.2013

PT_02/2013 Výzva na predloženie ponuky - „Stavebné práce“  - Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie na objekte ÚGKK SR - mimoriadna udalosť nespôsobená verejným obstarávateľom, ktorá sa nedala predvídať podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

09.08.2013   PT_01/2013 Oznámenie o výsledku - Právne služby vo vymedzenej oblasti pre ÚGKK SR
05.08.2013 

PT_01/2013 Výzva na predkladanie ponúk - Právne služby vo vymedzenej oblasti pre ÚGKK SR - zákazka podľa  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

953/2013

 

Zabezpečenie ochranných bezpečnostných služieb pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

 
08.01.2014 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
10.10.2013

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 198/2013 dňa 10.10.2013 pod označením 16593 – WYS 

755/2013

Priame rokovacie konanie

Úprava ekonomického informačného systému iSpin pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

05.08.2013 Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31.07.2013 Zmluva o dielo na programovú úpravu softvéru objednávateľa č. 40/2013/2013
11.07.2013 Zápisnica z rokovania
09.07.2013 Výzva na rokovanie
08.07.2013 Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania

734/2013

Zabezpečenie upratovacích služieb pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

04.11.2013

Zmluva o zabezpečení upratovacích služieb č.132/2013/OE zverejnená v CRZ dňa 30.10.2013;

 
 
http://crz.gov.sk/index.php?ID=1119241&l=sk

 

31.10.2013 Správa o podlimitnej zákazke; ostatné dokumenty verejného obstarávania zverejnené v CRDVO;

 

http://crdvo.uvo.gov.sk/index.php?ID=127837

31.10.2013 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (podlimitné zákazky)
01.10.2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
11.09.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
03.09.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - otváranie častí ponúk - KRITÉRIÁ
30.08.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
29.07.2013 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – otváranie častí ponúk - OSTATNÉ

04.07.2013 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

733/2013

Zabezpečenie ochranných bezpečnostných služieb pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

19.08.2013

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

29.07.2013 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – otváranie častí ponúk - OSTATNÉ

 

04.07.2013 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 

Aktualizované 27.01.2014