Preskočiť na obsah


Prístup ku katastrálnym údajom - prieskum

S ohľadom na stúpajúci trend sprístupňovania údajov štátnej správy formou otvorených dát, sú už dlhšiu dobu vyvíjané tlaky na Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), aby otvoril aj popisné údaje katastra nehnuteľností. ÚGKK SR sa rozhodol urobiť prieskum, ako okolité krajiny pristupujú k zverejňovaniu a poskytovaniu údajov katastra nehnuteľností. Za týmto účelom sme pripravili dotazník, ktorý sme rozposlali katastrálnym autoritám v Českej Republike, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a Ukrajine. V priloženej tabuľke /Prístup k údajom KN_marec 2021 - formát xlsx, formát csv/ sa nachádzajú odpovede na otázky v takej forme, v akej nám boli odoslané z jednotlivých katastrálnych autorít (okrem Ukrajiny, odkiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď). Prieskum sa vykonal v prvom štvrťroku 2021

Aktualizované 07.06.2021